ICA, Gröna Pricken
och nyckelhålet

Under 1980-talet beslutade ICA i samarbete med Livsmedelsverket att märka vissa fettsnåla och fiberrika produkter med en grön prick. ”Gröna pricken” symboliserade kostcirkeln och fungerade som en guide för de som ville äta hälsosammare.

Experimentet föll så väl ut att ICA 1989 överlät ”Gröna pricken” som varumärke till Livsmedelsverket, för att resten av branschen också skulle kunna anamma systemet. Livsmedelsverket valde då att förnya varumärket genom att sätta pricken ovanpå en triangel, som symboliserade matpyramiden. Därmed var Nyckelhålet fött.

ICA hjälpte sedan även till att ta Nyckelhålet vidare till Norge. ICA Norge lanserade nyckelhålet på hyllkanter 2006, 2009 valde norska myndigheterna att göra Nyckelhålet till en officiell produktmärkning.

ICA-reklamfilm. Gunde Svan, gröna pricken

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Förlaget AB

Motiv-ID: da1900-10194-ica010215

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1980-01-01

Tidpunkt år till: 1995-12-31

Sökord: Reklam

Bildtext: ICA-reklamfilm. Gunde Svan, gröna pricken