ICA
Frukt & Grönt

ICA Frukt & Grönts historia är full av dramatik. Inget annat dotterbolag har haft så liten erfarenhet av sin verksamhet när den igångsattes, och så stark utveckling på försäljningen.

Det var ingen annan än Hakon Swenson, som i skuggan av andra världskriget och kristidens brist på de flesta varuslag, såg behovet påkallat att bilda ett inköpskontor för grönsaker och frukt i Malmö. Vid denna tid var den ännu ganska ovanligt med någon mer omfattande frukt- och grönsaksförsäljning i de vanliga speceributikerna och inte heller hos lanthandlarna var sortimentet särskilt imponerande.

GRÖNSAKSAVDELNINGEN

År 1942 inrättades en grosshandelsverksamhet med frukt och grönsaker i Malmö. Verksamheten kom att kallas ”Grönsaksavdelningen” ibland med tillägget ”Eol och ICA”. Som chef utsågs den f.d. handlaren från Eskilstuna, Sigge Carlsson.

Förutsättningarna var tuffa. ICA var inom detta område en ny aktör, som saknade såväl gamla förbindelser som någon större erfarenhet. Säljarens marknad var rådande och det blev en hård kamp om odlarnas gunst. ICA-bolagens distriktscentraler var dåligt rustade för handel med färskvaror och även när det gällde detaljhandeln saknades det både vana och intresse. I och med krigets slut vaknade intresset på allvar.

Samma år som Grönsaksavdelningen tillkommit stiftade de fyra inköpscentralerna även ett bolag vid namn ICAs Bäravdelning AB. (Det är osäkert vad det var tänkt att användas till, men Nordsvenska hade vid denna tid en aktiv bärstrategi, så kanske var det snarare tänkt att vara ett bolag för att ta hand om blåbär och lingon i norra Sverige.) 1945 böt i alla fall ICAs Bäravdelning AB namn till ICA Frukt & Grönt AB och i detta bolag lades såväl det nyligen inköpta ”Tunagrådens Handelsträdgård och Partiaffär AB” i Helsingborg som ”Grönsaksavdelningen” i Malmö.

Först hade Eols vd Emil Clemedtson stått som vd även för ICA Frukt och Grönt AB, men 1946 utsågs Alvar Kempel (som då just bytt efternamn från Carlson) till vd. Han hade redan haft flera viktiga uppdrag inom Eol. Under vd:n kvarstod Sigge Carlsson som avdelningschef för verksamheten i Malmö och den gamla chefen för Tunagården som avdelningschef i Helsingborg.

ÖKAD IMPORT

Under kriget hade handeln mest rört inhemska grönsaker, rotsaker och äpplen, men nu ökade importen. Allt eftersom tillförselmöjligheterna ökade tillkom fler och fler leverantörsländer. I början hade man bara kontakter med Danmark och Holland men snart tillkom även länder som Belgien, Italien, Frankrike, Spanien, Israel och Bulgarien. Samtidigt utökades även varuutbudet till att omfatta allt från isbergssallad och avokado till kiwi och de mest exotiska fruktslag från världens alla avlägsna hörn. En annan ständigt växande importartikel utgjordes av krukväxter och snittblommor.

KÄLLARPERIODEN

Den första dryga 10-årsperioden i verksamhetens historia kännetecknades av primitiva och orimliga arbetsförhållanden. En ”källarperiod” med tunga lyft, branta trappor, dåliga klimat- och kylmöjligheter, olämpliga transportmedel och ostandardiserade kvaliteter. Man får verkligen se det som en storartad pionjärinsats att under svåra tider och med små medel bygga upp en helt ny verksamhet och bli en betydande aktör inom en främmande bransch. 1955 hade man 39 anställda och en omsättning på 20 miljoner. Kempel lämnade då Frukt och Grönt för att gå vidare till ett annat dotterbolag till ICA som behövde ny ledning: Svea Choklad.

Under fyra år var Egon Nergelus vd. Han efterträddes av den initiativrike Sven Kyhlstedt, och med honom tar en expansiv utvecklingsperiod sin början. (Sven Kyhlstedt var f.ö. kusin till bröderna vid Nordsvenska Köpmanna AB, Bengt Karlsson och Karl-Erik Karlsson-Kyhlstedt.)

Företaget hade under hela sin verksamhetstid haft väldiga problem med att få färsvarorna att hålla under transporterna. Nu börjar arbetet att bygga upp färskvarutransporter allt mer bära frukt.

KLIMATZONER OCH FORSKNING

Under mitten av 60-talet företogs det flera studieresor till bland annat USA, vilka resulterade i byggnadsplaner för en modern frukt och grönsakscentral i Helsingborg som stod klar 1970. I de då hypermoderna lagerlokalerna fanns differentierade klimatzoner, lufttäta dockningar för lastbilar, järnvägsspår inomhus, kyltunnlar och avancerade förpackningsmaskiner. I samband med sammanslagningen 1972 beslöt även styrelsen att flytta från Stockholm för att få en starkare förankring med verksamheten i Helsingborg.

En bidragande orsak till den framgångsrika expansionen är bolagets intresse för vetenskaplig forskning, vilket gjort det till ett av ICAs mest forskningsinriktade företag med en stark betoning på hög kunskapsnivå hos personalen och den praktiska tillämpningen av tillgängliga forskningsrön.

VART DECENNIUM SIN PRÄGEL

Om 1940-talet kännetecknades av etablering och utbyggnad av verksamheten, så har även de följande decennierna fått sina karaktäristiska särpräglingar. 1950-talet var en tid av kvalitetsnormer och standardiseringar; 1960-talet innebar omfattande omstruktureringar och likriktning av verksamheten, hållbarhets och emballeringsstudier samt etablering av nya utlandskontakter; 1970-talet präglades av expansion och introducerande av nya produkter på den svenska marknaden samt av livliga debatter angående bekämpningsmedel; 1980-talet av ytterligare utvidgningar och en tilltagande miljöprofilering.

År 1976 hade Göran Donelius tillträtt som vd och skulle komma att prägla företaget starkt under dess sista två decennier som eget bolag.

OMORGANISATIONER OCH FÖRÄNDRINGAR

I och med omorganisationen av ICA i början på 1990-talet fick ICA Frukt och Grönt ett större ansvar, när även ICA Banan och den fruktimport som tidigare skett av regionbolagen inlemmades. Man kom nu att få 1,5 miljarder i omsättning. Ett samarbete inleddes med finska Kesko, norska Bama och danska Lembcke i något som kallades Viking Fruit AB. Nu inleddes även aktiv marknadsföring mot konsument, bl.a. i form av den uppmärksammade ”Fem om dan-kampanjen”, där man skulle lära svenskarna att äta frukt eller grönsaker fem gånger om dagen.

I och med ingången av 1995 upphörde ICA Frukt och Grönt AB efter 40 år som eget bolag och återgick till att bli en avdelning inom ICA, såsom de första tre åren under Sigge Carlsson. Var tid har sina behov.