Hälsosam
vänskap

Det är mycket tack vare ICA som Oatly gått från att vara ett litet forskningsbolag vid Lunds Universitet till att bli Europas ledande aktör inom havrebaserade mejeriprodukter. Jonas Persson Follin, nordisk försäljningschef, har varit på Oatly i drygt sex år och har sett samarbetet växa.

Oatlys försäljningschef, Jonas Persson-Follin.

Motiv-ID: Jonas Persson-Follin

Bildtext: Oatlys försäljningschef, Jonas Persson-Follin.

Hur har ICA engagerat sig i samarbetet med Oatly?

– ICA har varit en viktig partner ända sedan Oatly startade i mitten av 1990-talet. ICA är, som en av våra absolut viktigaste försäljningspartners, engagerade i allt från produktutveckling till lokal säljbearbetning i butik. Vi upplever, och har alltid upplevt, dialogen med ICA som konstruktiv och framåtriktad. Den konstruktiva dialog och det samarbete som vi har med ICA har hjälpt oss att vässa våra förmågor, och säkert också rustat oss inför vår exportresa.

Hur ser ni på framtiden i samarbetet med ICA?

– Vårt gemensamma fokus på klimatsmarta och hälsosamma livsmedel borgar för ett fortsatt starkt och fruktbart samarbete. Vi har egentligen bara sett början på utvecklingen av växtbaserade livsmedel på ICA. Vår gemensamma framtid ser mycket ljus ut.

Hur ser ni på Oatlys framtid?

– Oatly fortsätter att växa kraftigt, både i och utanför Sverige. Fler och fler konsumenter upptäcker växtbaserade produkter i allmänhet och Oatly i synnerhet. För att möta den kraftigt ökade efterfrågan investerar vi för att dubbla kapaciteten i vår anläggning i Landskrona, samtidigt som vi fortsätter att utveckla vårt sortiment av havrebaserade produkter. Vi fortsätter också att engagera oss i event där vi kan möta dagens och framtidens konsumenter. Vi ser oss inte primärt som ett varumärke eller en produkt, vi är snarare en del av en livsstil.