ICA
Banken

I början av 2000-talet tog ICA steget in i bankvärlden. Utvecklingen blev möjlig sedan kreditbranschen i Sverige avreglerats efter det tidiga 1990-talets finanskris. I och med att Posten höll på att förändras som institution och storbankerna var inne i en strukturomvandling som bland annat innebar att många bankkontor lades ned, fanns det plats för uppstickare inom den dittills så konservativa bankbranschen.

ICA ville gärna vara en uppstickare. Efter succén med ICA-kortet, som lanserats 1990, strävade man efter att vidareutveckla sina ekonomiska tjänster. Kortet skulle framöver bli ett hushållskort med banktjänster, var det tänkt. För ICA-kortets kunder var kreditfunktionen av underordnad betydelse. Hellre satte de in pengar på kortet för att sedan betala med det i någon ICA-butik. Ränta på de insatta pengarna utgick också. Genom insättningsfunktionen fungerade ICA-kortet redan som ett slags bankkonto.

En viktig möjlighet för de mindre så kallade nischbankerna som började etableras på 1990-talet var att kunderna genom den tekniska utvecklingen kunde sköta många av bankärendena via internet eller telefon. De nya bankerna behövde därmed inte göra kostnadskrävande satsningar på bankkontor. Inom ICA såg man dock en fördel i att varje ICA-butik i princip skulle kunna fungera som ett bankkontor för enkla banktjänster, som att sätta in och ta ut pengar. Samtidigt tänkte ICA satsa på tekniskt avancerade internet- och telefontjänster för sin kommande bankverksamhet.

PLANERNA PRESENTERAS PÅ FÖRBUNDSSTÄMMAN

De konkreta idéerna om en ICA-bank presenterades för första gången på ICAs förbundsstämma år 2000. I början av 2001 informerades ICAs kunder om vad som var på gång. I kundtidningen Stamkund förklarade ICA att i takt med att ”bankerna lägger ned sina kontor märker vi hur efterfrågan ökar på banktjänster”. Man upplyste sedan om att: ”2,7 miljoner svenskar har idag ICA Kundkort. Deras förtroende har vi redan i och med att de varje månad låter oss hantera två miljarder i förskottsinsatta matpengar. Och med mer än tio års erfarenhet av finansiella tjänster är det därför en naturlig utveckling av vår kundservice att starta bankverksamhet.”

En förutsättning för att bankverksamheten skulle kunna starta var att ICA fick grönt ljus från Finansinspektionen, och i maj 2001 kom det efterlängtade beskedet – ICA hade rätt att bilda en bank. Snart därefter slopades kortets insättningstak på 15 000 kronor samtidigt som den statliga bankgarantin började gälla. I och med att innehavare av ICA-kortet hade en av marknadens högsta sparräntor strömmade snart pengarna in. I juli bytte ICA Kundkort namn till ICA Banken AB. Ännu hade man inte något fullskaligt tjänstesortiment utan det beräknades att vara på plats när den officiella starten av banken skulle ske i februari 2002.

Den 8–11 februari drog så ICA Banken igång sin verksamhet officiellt. Media inbjöds till ICA-butiker runt om i landet för att få information, ICAs tv-reklam handlade om den nya banken, och på alla ICA-bilar meddelades det vad som var på gång.

Att kombinera rimliga avgifter med hög ränta var centralt för ICAs bankverksamhet. Till exempel så erbjöd man 3,1 procents ränta på lönekontot att jämföra med storbankerna som på sina lönekonton knappt erbjöd någon ränta alls. ICA Banken framhöll gärna de stora fördelarna med kortet Bankkort Plus. Förutom att fungera både som bankomat- och betalkort gav det bonus på alla inköp – bonusen blev dock högre när man handlade på ICA, Rimi och Statoil. Till kortet kunde en tjänst för att betala räkningar via giro eller internet kopplas. ”Vi behöver många goda ambassadörer för ICA Banken och bästa sättet att bli det är att själv upptäcka fördelarna med det nya kortet”, sade ICA Bankens vd Lennart Käll i samband med verksamhetens officiella start.

ICA BANKEN BLIR ÅRETS BANK

Redan året därpå blev ICA Banken utsedd till Årets bank av tidningen Privata Affärer. Motiveringen för utmärkelsen var bankens ”tydliga villkor, höga sparränta och låga avgifter”. Inom ICA Banken blev man förvånad att framgången kom så snabbt. Jörgen Wennberg, som i november 2002 ersatt Lennart Käll som vd, sade till tidningen Dagens Industri att det var ”fantastiskt roligt att vi får den här prestigefyllda utmärkelsen redan nu”. Han fortsatte: ”Jag säger ’redan nu’ med tanke på att vi har ägnat det här året åt inre verksamhet, att städa upp och komma till rätta med en del barnsjukdomar.”

Men även om man fick en fin utmärkelse och kunderna var nöjda gick ICA Banken ännu inte med vinst. Långt därifrån. Ekonomiskt blev 2003 ett tufft år med 106 miljoner kronor i förlust bara under det första halvåret. Förlusten raderade ut vinsten för ICA AB, som efter att banken inledningsvis drivits som ett eget företag inom ICA Förbundet tagit över verksamheten. ”Det finns en tröghet som gör att folk drar sig för att byta bank”, konstaterade Jörgen Wennberg. Men han poängterade samtidigt att banken följde budget, och till och med gick bättre än planerat. Wennberg räknade med att banken skulle börja gå med vinst 2005 eller 2006. Man hade 76 000 registrerade kunder och målet var att nå upp till halvmiljonstrecket.

Den stora kundtillströmningen kom året därpå då ICA Banken blev Sveriges snabbast växande bank – affärsvolymen ökade med hela 54 procent. Starkt bidragande till utvecklingen var en lyckad värvningskampanj under hösten som lockade 30 000 nya kunder. Samma år, 2004, blev ICA Bankkort Plus utsett till Årets bankkort av Privata Affärer. Och 2005 fick ICA Banken utmärkelsen Årets internetbank av samma tidning – ”överblick och enkelhet” präglade bankens ”lättnavigerade” webbplats, var motiveringen.

VINST FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Framgångarna fortsatte. ICA Banken gick för första gången med vinst 2006. Det gladde inte minst ICA AB som förblivit ensam ägare till den nu vinstdrivande banken – joint venture-lösningar med andra företag hade diskuterats men planerna nådde aldrig längre än till diskussionsstadiet. Samarbete om vissa produkter med andra bolag förekom dock, till exempel med SBAB när det gällde bolån.

Rörelseresultatet 2006 blev 11 miljoner kronor att jämföra med en förlust på 82 miljoner kronor året före. Jörgen Wennberg satt kvar som vd och han fick se sin spådom från 2003 om när banken skulle bli vinstdrivande slå in. Han var fortsatt positiv inför framtiden:

”Vi har en fungerande bank med en färdig infrastruktur. Icabutiker över hela landet fungerar som bankens ombud. Nu är det bara att hälla in mer kunder, utan att kostnaderna stiger”, förklarade han hösten 2007 för tidningen Fri Köpenskap. Vid den tidpunkten hade ICA Banken 280 000 registrerade kunder.