Handlarstrid på
Gotland

Det är något av ett mysterium att ICA även under handlarägda perioder kunnat ha en sådan kraftfull nyetableringsverksamhet. Varje ny butik innebar ju även en ny medtävlare för de gamla ICA-handlarna. Endast sällan har dock stridigheter mellan ICA-handlare synts i den offentliga debatten. Ett undantag var Signalen-Lansen-affären som blossade upp på Gotland år 1983.

MÄSTERHANDLAREN KALLE BLOMQUIST

Karl ”Kalle” Blomquist var sedan länge köpman i Visby. Han var en riktig entreprenör och alltid snabb med att ta till sig nya metoder. När affärstidslagen upphörde vid årsskiftet 1971/1972 hade han t.ex. infört kvällsöppet redan på nyårsdagen. År 1983 ägde han Signalen, som var öns omsättningsmässigt största ICA-butik. Dessutom drev han den sedan ett par år nystartade Österhallen som ännu ägdes av ICA Essve.

Knappt 700 m från Signalen fanns en ICA-butik vid namn Lansens snabbköp. Denna hade nyligen övertagits av den endast 25-årige handlaren Anders Hellberg. Butiken var liten och omodern, men Hellberg hade ambitioner att expandera. Efter det att kommunen avslagit tillbygge, begärde han istället att få bygga en större lokal i kvarteret bredvid och flytta verksamheten dit. Kommunen ställde sig positiv, och även ICA Essve gillade planerna och tänkte erbjuda sedvanlig finansiering.

”… DÅ LÄMNAR JAG ICA!”

När Blomquist fick reda på det planerade nybygget blev han mycket upprörd. Lansen hade bara haft en sjundedel av hans omsättning, men om butiken skulle få moderna lokaler, betydligt större yta och dessutom läggas längs med samma väg som Signalen, skulle naturligtvis Hellberg komma att ta kunder och omsättning från Blomquists rörelse.

Blomquist var inte i första hand arg på Hellberg. Däremot var han rasande på ICA Essves tjänstemän och dess dåvarande chef Göran Nord. Ur Blomquists synvinkel var utbyggnaden av ICA Lansen ett rent sabotage av hans verksamhet. Han retade sig också på att Essve inte höll någon bestämd linje. Tre år tidigare hade Blomquist, enligt honom själv, blivit erbjuden att köpa Lansen billigt för att lägga ned den. Då ansågs butikerna ligga för nära varandra. Nu lät istället Essve Lansen expandera.

Blomquists angrepp på Essve skedde i full offentlighet och med teatrala manér. I ”Gotlands Tidningar” den 13/9 uttalade Blomquist: ”Om ICA tillåter att Lansen bygger en ny butik på söder – då lämnar jag ICA.” Bråket fortsatte sedan att skildras i ”Gotlandstidningen”, ”Gotland Runt” och ”ICA-nyheter”. Hellbergs svar var att påpeka att ”Får vi inte bygga nytt tvingas vi lägga ned butiken.” .

UPPSÄGNING OCH FÖRLIKNING

En månad efter det att Blomquist blåst till storms mot ICA Essve avskedades han som vd för Österhallen. ICA hävdade att det berodde på att butiken gått med förlust för lång tid, Blomquist menade att det var straffet för hans protester mot Lansens nybygge.

ICAs sektionsstyrelse, som representerade ICA-handlarna på ön, höll sig lugn under den egentliga striden. Mot slutet gick de dock ut med en kommentar där de gav Essve sitt fulla stöd. Principiellt viktigt fann de, att inte en handlare fick diktera villkoren för en annan.

FÖRLIKNING

Blomquist sade både i radio och i samtal med Essves ledning att han egentligen var en ”ICA-kille” och önskade vara kvar. Diskussioner om ersättning efter uppsägningen från Österhallen pågick mellan Essve och Blomquist under ett drygt år innan förlikning skedde.

VAD HÄNDE SEN?

Fortfarande i mitten av 1980-talet var Signalen och Blomquist kvar i ICA, sedermera kom emellertid butiken att gå över till Axfood, först som Vivo och sedan som Spar.

Anders Hellberg genomförde den planerade nybyggnationen och butiken bytte namn till ”Färjestadens Livs”. Han var ICA-handlare fram till 2005 då han sålde ”ICA Matmagasinet i Visby”, enligt en intervju för att han kände sig motarbetad av kommunen.