Ellos och andra
sidoverksamheter

Under en period i ICAs historia lades stor tyngd vid verksamheter som inte var direkt kopplade till ICAs kärnverksamhet. Men de gamla kända ICA-symbolerna BOB, Svea Choklad, Hjalmar Blomqvist o.s.v., tillfördes ICA-verksamheten på ett irrationellt sätt och inte genom någon uttänkt strategi.

BoB-industrierna hamnade i ICA sedan den aktive köpmannen Frank-Olof Jansson bett ICAs grundare, Hakon Swenson, om hjälp. Det slutade med att Frank-Olof Jansson själv under många år byggde upp BOB som ett av ICAs mest framgångsrika företag.

Svea Choklad vägrades leveranser från industrin. I det läget beslutade ICA att själva ta hand om verksamheten.

LINDEX OCH GULINS

Under 80-talet var vi övertygade om fördelarna med att kunna stötta ICA-butikerna med t.ex. specialvaror, säger Jan-Olle Folkesson, vd för dåvarande ICA Eol. – Det ledde bl a till att vi köpte Lindex och Gulins som blev ett helt nytt inslag för ICA-verksamheten.

KÖPET AV ELLOS

Den kanske största och mest spektakulära affären var köpet av postorderföretaget Ellos i Borås.

Vi hade diskuterat i ICA-ledningen om möjligheterna att gå in på postordermarknaden som var ny och spännande för oss, när jag blev uppringd av Ellos grundare Olle Blomquist som frågade om ICA var intresserade av att köpa Ellos, säger Jan-Olle Folkesson. – Det blev en snabb affär sedan ICA-styrelsen sagt ja till detta. Jag fick uppdraget tillsammans med ICA Essves vd Göran Nord att slutföra affären. Jag minns när TV-nyheterna basunerade ut nyheten att ”ICA i miljardaffär, köper Ellos”. Samma kväll ringde min mamma och undrade om jag visste vad jag gett mig in på!

BESLUT ATT AVVECKLA SIDOVERKSAMHETEN

När sedan den stora omorganisationen av ICA genomfördes 1990 lades alla sidoverksamheter under ICA Företagen. Men redan under våren 1991, vid nästa omorganisation, togs beslutet att successivt sälja ut all verksamhet som inte hörde till ICAs kärnverksamhet.