Disponent Odlinds
arkiv

Vid Hakonbolagets övertagande av Nordsvenska Köpmanna AB 1964 skedde tyvärr ingen ordnad arkiv- och föremålsinsamling. Inget av Nordsvenskas arkiv, tavlor eller föremål fanns därför bevarat när projektet med insamlingen av ICAs historia tog sin början. En av ICAs fyra rottrådar var därmed helt borta.

Det var därför med stor glädje projektgruppen genom Egon Andersson fick höra att visst material från disponent Odlind, skulle finnas bevarat på en radhusvind i Västerhaninge i Stockholm.

När Anders Odlinds änka, Barbro, hade vänligheten att ta emot oss i sitt hem kunde vi konstatera att ett par hyllmeter handlingar från Nordsvenskas verksamhet ännu existerade. En stor del av protokoll och andra centrala handlingar som gått förlorade i orginal fanns här, i form av Anders Odlinds arbetskopior.

Anders Odlind, som arbetade vid Nordsvenska åren 1941–1964, hade på egen bekostnad låtit binda in alla sina arbetshandlingar i gröna band, med guldsnitt. Alla år efter Nordsvenskas nedläggning hade han sedan vårdat dessa ömt. Vid flytt från Östersund till Göteborg (där han arbetade vid Eol) och sedan till Stockholm, släpade han tappert med sig alla de tunga volymerna.

Vi som idag gläder oss åt att kunna forska i ICAs historia känner en djup tacksamhet för denna insats för Nordsvenska Köpmanna AB:s eftermäle.