Den första
konsumentgruppen

Ett av mina många minnen från ICAs historia kan kanske vara av intresse. Det var i slutet av 40-talet. Gustav Kollberg var då direktör, jag arbetade som medarbetare i den då blygsamma tidningen ICA-kuriren.

Jag träffade Gustav Kollberg då och då, bl.a. på stämmor och vi pratade ibland om kunder och kundönskemål.

Handel och hushåll

En dag ringde han och sa att han beslutat starta en grupp av handlare och husmödrar som skulle föra en diskussion om handel och varor. Gruppen skulle heta ”Handel och hushåll”. Handlare ute i landet ombads föreslå kunder som hade åsikter och förmåga att framföra sådana.

Så startade det i Stockholm. Som jag minns var vi omkring tio husmödrar (ack du gamla numera antika ord) och tre eller fyra handlare.

Då fanns bara några få självbetjäningsbutiker, de flesta kvinnor var hemmafruar, så vitt jag minns var bara en i gruppen förutom jag yrkesarbetande – hon var lärarinna.

Stämma, Hakonbolaget, första konsumentgruppen, Eskilstuna, 1953.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Hakon AB

Motiv-ID: DA1900-8828-ICA002205

Fotograf: Arosbild

Tidpunkt år från: 1953-01-01

Tidpunkt år till: 1953-01-01

Ort: Eskilstuna

Sökord: Händelser

Bildtext: Stämma, Hakonbolaget, första konsumentgruppen, Eskilstuna, 1953.

DJUPFRYST, FILEAD SILL OCH PRISLAPPAR

Djupfryst var då något alldeles nytt, men flera i gruppen hade provat spenaten och var lyriska – de ville ha flera sorters djupfryst om det nu gick. Några efterlyste filead saltsill eftersom det var så kladdigt att rensa sill hemma i köket, andra ville slippa blast på morötter och rödbetor. En djärv deltagare i gruppen ville ha prislappar på varorna, alla varor, så att man skulle se när man kom hem vad man betalat. Det tyckte de deltagande handlarna inte alls var någon bra idé, vad skulle inte det kosta att åstadkomma …

KOLLBERGS BOXAR

Gustav Kollberg framförde själv många djärva förslag. Eftersom han trodde på fler och fler yrkesarbetande kvinnor, tänkte han sig att dessa skulle kunna ringa och beställa varor och få dem levererade i en speciell box i huset där de bodde – eller att det skulle finnas boxar i anslutning till butiken, dit vissa kunder hade nyckel för att hämta varor efter stängningsdags.

Den här gruppen uppträdde också på en ICAstämma, men vi blev i förväg noga instruerade vad vi skulle framföra …

Det här var ICAs första trevande kontakt med konsumenter. Nog har tiderna förändrats!