Beslutet om
ICA 90

Rolf-Erik Hjertberg var ICA-handlare i Lidköping och under åren 1985–1997 ordförande i ICA-styrelsen. Han var en av männen i den innersta kretsen, som aktivt medverkade till genomförandet av ”ICA 90”. Det var den första och största genomgripande förändringen av ICA-organisationen.

– Ja, beslutet att våga skrota de gamla regionbolagen Hakon, Essve och Eol och istället arbeta via fyra huvudbolag, lade grunden för den fortsatta utformningen av ICA, säger Rolf- Erik Hjertberg.

DISKUSSION I HANDLARLEDEN

– Bakgrunden till förändringen var en djupgående diskussion i handlarleden som handlade om att ICA inte skulle klara uppgiften, i den dåvarande kostymen, att vara ICA-handlarnas bästa inköpskanal.

– Men det var inget lätt beslut kan jag försäkra. ICA-styrelsen befann sig på studieresa i Orlando i Florida, där vi slutligen insåg det nödvändiga i att ”vända upp och ned” på den gamla ICA-strukturen.

SKAKADE OM ICA

– En viktig och samtidigt lustig symbolhandling bäddade för hur omorganisationen och fördelningen av ansvarsområden på de fyra nya huvudbolagen skulle ske, säger Rolf-Erik Hjertberg.

– Jag skaffade fram fyra shakers, som jag delade ut till vd-arna Frans-Henrik Schartau, Roland Fahlin, Göran Nord och Jan-Olle Folkesson och bad dom skaka om ICA för en ny framtid.

Det gjorde dom och blev också en tid framöver vd för var sitt huvudbolag.

– Det bäddade för ”ICA 90”, som därmed blev en fortsättning på den tidigare stora förändringen 1972, då en av hörnstenarna lades till ICAs framgångar.