Tapp
– ICAs eget bensinmärke

Sedan 1976 har ICA sålt bensin under märket ”Tapp”. Bakom idén låg en lanthandlare inom ICA Eol. Artikeln är skriven av Lars-Åke Petterson och var införd i ICA-nyheter 6/5 1976.

I tisdags förra veckan var det premiär för nya bensinmärket ”Tapp” på Orust utanför Uddevalla. Närmare bestämt hos ICA-handlare Rune Carlsson, innehavare av lanthandeln C A Carlsson kommanditbolag (K/B) i byn Brattås.

Bensin till lågpris blir ett starkt säljargument för butiken framöver, inte minst under den långa turistsäsongen, då åtskilliga Göteborgare m. fl. passerar butiken på väg till sommarställena vid havskusten.

Efter att se’n i fjol ha sålt ”anonym” bensin är det stimulerande att nu kunna presentera ett märkesnamn. Därtill ett nytt sådant som jag själv är initiativtagare till, förklarar Rune Carlsson.

Som i de flesta andra fall då det handlar om bensinförsäljning från lanthandel hamnade han härom året i en hopplös situation.

Egna initiativ

Bolaget som försåg honom med bensin ville upphöra med leveranserna. En viss frist fick han genom handelsministerns agerande, som resulterade i att bolagen tvingades vara restriktiva i sin politik att begränsa drivmedelsdistributionen på landsbygden.

Men några långsiktiga lösningar resulterade det inte i, utan Rune Carlsson fick ta egna initiativ för att trygga sin bensinförsörjning. Han kom så småningom förra året i kontakt med det av redarbröderna Lars och Vilgot Johansson i Skärhamn nyligen startade Oljeenergi AB.

Tog över

Han ordnade dessutom med bensinbolaget som ägde de två tapparna och cisternerna vid butiken så att han fick överta dessa. I samband därmed var bolaget mycket noggrant med att med vit målarfärg neutralisera tapparna från all befintlig märkesvarureklam.

Men Rune Carlsson ville inte nöja sig med att sälja anonym bensin. Visserligen till lågt pris och med tillfredsställande lönsamhet. Han fick idén om märkesnamnet Tapp, som även tände folk på ICA Eol i Göteborg. Namnet har senare inregistrerats.

Bensinen viktig

– För mig som lantbrukare [Antagligen skulle det ha stått lanthandlare.] med en butik på ca miljonen kr i årsomsättning är det oerhört viktigt att bensinförsäljningen fungerar. Utan den skulle jag tappa mycket av butikens övriga omsättning, tror Rune Carlsson.

Att bensin till lågpris drar kunder är han helt övertygad om. Från att ha sålt 50–60 000 l bensin per år med gamla märket på pumparna har han ungefär fördubblat den volymen sedan han började med lågpriserna.

Han har för övrigt sänkt dem ytterligare fyra öre sedan den officiella debuten i förra
veckan med ”Tapp”. För 93 oktanig tar han 1:50 kr/l, 97 oktanig kostar 1:54!

Priser som är konkurrenskraftiga inte bara gentemot större specialmackar i närbelägna Uddevalla utan även står sig fint vid en riksjämförelse.

Hade han även idag sålt bensin åt det tidigare bolaget hade han haft ett inköpspris motsvarande kundkategorin åkare …

Självbetjäning

– Vi har kunnat sänka priset ytterligare sedan vi börjat med självbetjäning, berättar Rune Carlsson. Inför ”Tapp”-starten har jag nämligen investerat i två helt nya tappar och därtill en manöverpanel som gör det möjligt för butikskassörskan att sköta verksamheten inifrån butiken. Därmed elimineras en del svinnfaktorer.

Det nya bensinmärket ”Tapp” säljs från pumpar i vitt, gult och brunt. En logotype med namnet finns på pumparna. Så småningom kommer även en större skylt att tas fram.

SMYGINFÖRANDE

Det var Nils Hasselskog på Eol som hade arbetat med att få namnet Tapp registrerat. Eol gick sedan ut till alla ICA-handlare med att de skulle skynda sig att köpa loss de pumpar som oljebolagen ej längre ville leverera bensin till. Risken fanns nämligen att de skulle trissa upp priserna när de såg att ICA tagit ett samlat grepp kring bensinförsäljningen.

Varumärket Tapp används än idag, men ser ut att gå en oviss framtid till mötes. Såväl antalet bensinstationer i allmänhet som antalet Tapp-enheter har minskat drastiskt. År 1996 fanns det 150 ICA-butiker som sålde bensin under detta namn. 2008 är de nere på 53 stycken och när nuvarande avtal med Norsk Hydro går ut 2009 kommer antagligen namnet Tapp att försvinna helt, även om det inte innebär att alla de 150-talet ICA-butiker som säljer bensin kommer att upphöra med detta.

Urval och kommentar: Edward Blom