Täcknamn Caesar
– propån från Ahold

En av frontfigurerna som aktivt bidrog till arbetet att ingå partnerskap med holländska detaljhandelsjätten Royal Ahold, var Bengt-Åke Billing (f.d. ICA-handlare i Lund).

Som ordförande i ICA Förbundet 1997-2001 hade Bengt-Åke Billing ett tungt ansvar i förberedelseprocessen som bäddade för att låta Ahold köpa 50 procent av aktierna i ICA.

– Att aktivt få medverka i den uppgörelsen var nog den mest spännande, viktigaste och största upplevelsen i mitt ICA-liv, säger Bengt-Åke Billing.

PÅ TRÖSKELN TILL BÖRSEN

– Vi stod ju på tröskeln till en börsintroduktion. Något som redan det var en omvälvande tanke för oss inom ICA. Vi hade i det skedet ändå insett att ICAs gamla ägarform inte längre var möjlig att behålla.

– Just när vi befann oss i den mest aktiva förberedelseprocessen för en börsintroduktion, kastades allt om ända över en natt.

I KÖPENHAMN

– Vi var samlade till presidiemöte i Köpenhamndär vi hade börsplanerna på dagordningen. Men vi skulle också diskutera eventuella möjligheter för en inbrytning på den danska dagligvaruarenan, när Roland Fahlin berättade att han kontaktats av Ahold som var intresserade av att köpa in sig i ICA.

– Jag minns hur vi åkte runt och tittade på den ena danska butiken efter den andra, men hela tiden bara talade om Ahold!

INTENSIVT, SPÄNNANDE, HEMLIGT

– Det blev inledningen till en oerhört intensiv och spännande period. Inget fick ju läcka ut om detta. Samtidigt som Aholdplanerna blev allt mer fascinerande, fortsatte förberedelserna för börsen.

– För att säkerställa sekretessen kring Aholddiskussionerna gav vi hela arbetet täcknamnet ”Caesar”!

– Fördelarna med att istället gå samman med Ahold visade sig snart vara vida överlägsna en börsintroduktion. Så när förslaget presenterades i en vidare krets, var det inte svårt att få klartecken att slutföra affären.