Svea Choklad
AB

Svenska Marmelad AB

Svea Choklad AB i Norrköping köptes av ICA 1950. Vid denna tid var Svea Choklad redan en välkänd konfektyrindustri, som nyligen firat sitt sextioårsjubileum. Företaget hade grundats i oktober 1887 av den tidigare järnvägstjänstemannen och trikåfabrikören Thure Billsten (1854–1926) under namnet Svenska Marmelad AB. Detta företag var i sin tur en vidareutveckling av den sedan ett år etablerade Engelska karamellfabriken som drevs av handlaren Robert Uggla, vilken blev Billstens medarbetare i det nya bolaget.

Från början låg tonvikten i produktionen på olika typer av marmeladkonfekt, av den typ som tidigare företrädesvis importerats från Ryssland. Tillverkningen breddades nart och infattade såväl kakaopulver, drickchoklad och chokladkakor som karameller och marsipankonfekt. Den övervägande delen av fabrikens personal var kvinnor och framställningen var i stort sett hantverksmässig; marmeladkulor göts för hand och praliner handdoppades i choklad.

Svea Choklad

Från 1800-talets sista år lanserades Marmeladfabrikens produkter under det fosterländskt klingande varumärket Svea. Det dröjde emellertid till 1914 innan företaget bytte namn till AB Svea Chokladfabrik, vilket kort därefter förkortades till AB Svea Choklad. 1926 dog grundaren Thure Billsten och sonen Baltzar Billsten efterträdde honom som verkställande direktör.

Under krigs- och kristiden på 1930- och 1940- talen var det inte lätt att driva ett företag som var så beroende av importerade varor som en konfektyrindustri. Samtidigt började maskinerna bli utslitna och omoderna och flera av ägarna ville att bolaget skulle säljas.

SVEA OCH ICA

Ett par år efter krigsslutet togs kontakter med ICA-rörelsen, som hade intresse av att producera egen konfektyr och choklad för försäljning i butikerna landet runt. Ett kontrakt slöts år 1950 och Svea Choklad blev därmed en del av ICA-koncernen. Det gamla inarbetade namnet bestod dock.

Till en början var Inköpscentralernas verkställande direktör Gustaf Kollberg också chef för konfektyrfabriken i Norrköping, men 1955 utsågs ICA-medarbetaren Alvar Kempel till direktör för Svea Choklad.

SEGA RÅTTORNAS ENTRÉ

Under Kempels tid genomfördes genomgripande förändringar av såväl framställning som produktsortiment. Fabriken slutade tillverka marmeladkonfektyr och antalet produkter minskades med två tredjedelar till ett fyrtiotal.

Tidigare hade de flesta godsaker sålts i lösvikt över disk, men med självservicebutikerna blev istället färdigförpackade påsar med karameller och gelégodis (inte minst sega råttor) de mest sålda produkterna.

NYA MASKINER OCH NYA PRODUKTER

Under 80-talet och början på 90-talet gjordes stora investeringar i bl.a. en utbyggnad av fabriken. Maskinparken förnyades och utvecklades så att Svea Choklad blev en modern produktionsanläggning inom sitt område.

En aktiv produktutveckling påbörjades vilket bl.a. fick till följd att succéer som ”Polly” lanserades. På säljsidan byggdes en modernt arbetande säljkår upp för bearbetning av ICA-butikerna.

Svea Choklad gick 1993 samman med KF-ägda Nordchoklad och bildade Candelia, vilket i sin tur köptes upp av Cloetta-koncernen 1998.