ICA-nyheters
historia

ICA-nyheter och debatt uppstod i februari 1968 som en vinjett i ICA-tidningen. Här presenterades nyhetsnotiser och debatt från livsmedelsbranschen och särskilt ICA-koncernen. I juni samma år började dessa sidor tryckas på en annan papperstyp än övriga ICA-tidningen och fick mer utseendet av en egen bilaga.

Samtidigt nämns också ICA-nyheter och debatt i ICA-förlaget styrelseprotokoll för första gången. Där beskrivs den som en planerad tidning tänkt att utkomma varannan månad. Styrelsen godkände förslaget, men när projektet snart växte kraftigt försökte den bromsa ledningens storslagna planer en aning.

FÖRSTA RIKTIGA NUMRET

I augusti under ICA-tidningens sommaruppehåll kom så det första självständiga numret av ICA-nyheter. Det var ett tunt litet blad i A4-format, men innehöll inte bara notiser, utan även regelrätta artiklar. Huvudnyheten var: ”ICA seriebygger” om ett nytecknat avtal med Skanska rörande byggandet av 10 nya butikshus. Tematiskt dominerade nyheter från ICA-rörelsen fullständigt, men man ser redan då en synlig vilja att försöka bevaka detaljhandeln i stort.

Första redaktören, och främste eldsjäl bakom den nya tidningen, var Roland Danielsson. Projektägare var Arne Hultsjö och det hela låg under D-sektionen som rattades av Sven Lindblad. Andra starkt inblandade personer under de första åren var Hans-Olof Englund, Stig Sjöstrand och Lars-Åke Pettersson – med flera. ICA-förlaget centralt verkar inte ha varit särskilt involverat i projektet, utan initiativet kom helt från D-sektionen: ICA-nyheter nämndes bara tre gånger i förlagets styrelseprotokoll under de första 15 åren.

Fem personer anställdes från början enbart för att arbeta med ICA-nyheter och man hade redaktion såväl i Västerås som i Stockholm. Även övriga förlagsanställda tycks ha ställt upp ibland och gjort jobb för den nya tidningen.

HÄNT I HANDEL …

Det var inte självklart att namnet skulle bli just ICA-nyheter. Alternativa namn som det lektes med var: ICA-kedjan, ICA – Handelns Nyheter eller ICA – Hänt i Handel. Samma år som ICA-nyheter tillkom beslutades att ”modertidningen” ICA-tidningen skulle byta namn till Självbetjäning, vilket tog bort förväxlingsrisken de båda publikationerna emellan.

ICA-handelns nyheter, ICA Kedjan, ICA Hänt i handeln

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Förlaget AB

Motiv-ID: DA1900-10360-ICA006634

Fotograf: Okänd

Sökord: Tidningar

Bildtext: ICA-handelns nyheter, ICA Kedjan, ICA Hänt i handeln

De stora konkurrenterna var från starten Fri Köpenskap och Köpmannen. Det ICA-nyheter nischade sig på var: att ha bättre bilder, bli mer dagsaktuell och vara ”butiksnära”. Det sistnämnda ett begrepp som omhuldades mycket, men som man efter några år var tvungen att utreda vad egentligen betydde.

INTE TÄNKT ATT GE VINST

Annonserna stod från början för 20 % av intäkterna och ökade efter ett par år till 40 %. Men ICA-nyheter var ursprungligen inte tänkt att ge vinst eller ens gå runt, utan man fyllde två andra funktioner:

1. Att utgöra ett informationsblad till ICA-köpmän och deras anställda.
2. Att vara ICAs lobbyorgan mot politiker, press etc.

De flesta exemplaren delades därför ut på bekostnad av centrala ICA eller andra ICA-företag. Endast en sjättedel bekostades av läsarna själv. Eftersom en så stor del av tidningen distribuerades gratis kom man snabbt upp i en stor upplaga. Redan efter några år låg den på över 20 000.

På 1970-talet ändrades dock detta och man hade en slitig tid, att med bibehållen eller ökande upplaga få allt fler som betalade för sin tidning. Återkommande kampanjer genomfördes bl.a. för att få de enskilda ICA-handlarna att bekosta prenumerationer åt sina butiksanställda.

ÅKE BERGHOLM

År 1986 tillträdde Åke Bergholm som chefredaktör och under hans år blev tidningen betydligt mer omfattande; artiklarna blev fler, längre och djupare. ICA-nyheter kom att förvandlas från en intern ICA-angelägenhet till branschens bredaste nyhetstidning – och från en publikation som kostade pengar till utgivarens mest lönsamma tidning.

År 2008 firades tidningens 40-årsjubileum med historiska artiklar, specialbilaga och föredrag.