Från Kumla frukt
till BOB

Frank Olof Jansson var Hakonsansluten köpman i Kumla på 1930-talet. På den tiden köptes merparten av frukt, bär och grönsaker in lokalt och det var inte ovanligt att kunderna reglerade sina varuskulder med egenplockade bär. Dåtidens handlare var inte heller främmande för egen produktion; många butiker rostade kaffebönor, kokade marmelad och tillverkade egna korvar.

Kumlaormådet med sin kalkrika jord och goda klimat var mycket lämpat för frukt- och bärskördar och Jansson tyckte det kändes fel att bygdens frukter skulle exporteras till Stockholm, där de stora pengarna gjordes. Han beslöt sig därför för att utöka sin frukt- och bärkokning. 1948 flyttades den över till en liten snickerilokal och sysselsatte fyra anställda. Följande år ombildades det till ett eget bolag Kumla Frukt industri AB. Redan från början bad Jansson Hakon Swenson om hjälp och Hakonbolaget (ICAs urbolag) gick in som delägare i verksamheten. Antagligen behövdes det kapital, men viktigast var nog ändå att få avsättning för produkterna. De 400 ton man tillverkade första året gick knappast att sälja enkom genom den egna butiken.

CORONA OCH BOB

De första åren producerade man huvudsakligen saft av Hakonbolagets egna märke Corona, vilket sedan såldes av Hakonanslutna butiker inom hela Mellansverige. Under lång tid spelade Coronaprodukterna en viktig roll, men 1951 tog varumärket Billigt Och Bra (BOB) över. Vid det laget räckte inte Kumlatraktens frukt och bär till, utan man fick börja importera. Saft av importerade apelsiner kunde nu bli en svensk folkdryck: en miljon enlitersflaskor apelsinsaft såldes redan första året.

Under 1950- och 1960-talet kom allt fler kvinnor ut i arbetslivet och hemsaftningen och hemsyltningen minskade kraftigt – och lika kraftigt steg därmed BOBs omsättning. Produkterna såldes genom hela landets ICA-butiker och BOB blev ett av de ledande företagen inom branschen, och dessutom ICA-sfärens mest lönsamma bolag.

DOTTERBOLAG TILL ICA

År 1971 tog ICA helt över ägandet, då inköptes nya markområden och projektering började för en modern storfabrik. (Frank Olof Jansson skulle dock kvarstå som vd till sin pensionering 1978.) År 1975 invigdes fabriken och företags-namnet ändrades till BOB Industrier. Förutom alla sorters produkter av frukt och bär utökades även sortimentet med tiden till att omfatta färdigmat, som risgrynsgröt eller bruna bönor i platskorvar (eller ”slangförpackningar” som de heter på fackspråk).

Kumla, 1990 ca, BOB Industrier, saftflaskor på löpande band.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Förlaget AB

Motiv-ID: DA1900-7159-ICA003088

Fotograf: Okänd

Verksamhet: BOB Industrier

Ort: Kumla

Sökord: Varor

Bildtext: Kumla, 1990 ca, BOB Industrier, saftflaskor på löpande band.

Beskrivning: Från BOB Industrier i Kumla. Saftflaskor på löpande band.

Hösten 1991 hade ICA beslutat att deras framtid låg i en internationalisering. I samband med detta kände man sig nödgad att avyttra verksamheter, som då inte längre ansågs höra till kärnverksamheten. Principen var att vidga verk-samheten till ett större geografiskt område, men samtidigt slimma den till en bransch. Först ville man göra sig av med postorderföretaget Ellos och en del annan udda verksamhet, men ganska snart radikaliserades förslaget till att gälla all tillverkning. Även verksamheter som vuxit fram inom ICA, eller funnits med sedan starten 1917, utbjöds till försäljning. Dåvarande vd:n Roland Fahlin har själv berättat att han, trots att han fann det företagsmässigt riktigt, ändå upplevde det jobbigt att avyttra BOB, som var en så integrerad del av ICA-rörelsen.

DEL AV ORKLA

Försäljningen genomfördes 1993 och köpare blev norska Orkla. Tre år senare köpte denna framgångsrika, livsmedelskoncern även upp Procordia Food och inordnade då BOB Industrier som en del av detta. BOB upphörde därmed att vara ett företag och blev åter bara ett varumärke. Även efter de ägarmässiga förändringarna har dock en stor mängd BOB-produkter sålts i landets ICA-butiker; för än idag är de oftast billiga och bra, precis som på köpman Frank Olof Janssons tid.