Stein Erik Hagen
– Rimi

Stein Erik Hagen byggde upp Rimi-kedjan, grunden till det som idag är ICA Norge. Efter att den norska och svenska verksamheten slagits samman ägde han även under några år 20 % av aktierna i ICA-koncernen och hade således ett stort inflytande. 2004 sålde Hagen sitt innehav och driver därefter ett eget investmentbolag, C anica, ett av Norges största. Texten nedan är från 2001 och berör Hagens väg till ICA:

ICAs förbundsstämma den 5 maj 2001. Tillträdande styrelseordföranden i ICA Ahold AB, Stein Erik Hagen från Norge, håller ett anförande:

För mig är det både en stor glädje och en stor ära att ha blivit inbjuden till ICA Förbundets årsmöte. Då jag för länge sedan stod i kortbyxor och staplade tomflaskor i min fars kolonialvarubutik hade jag hört talas om ICA som något stort och fantastiskt där borta i Sverige. Norska köpmän såg upp till Sverige och i synnerhet till giganten ICA. De beundrade dess professionalitet, system och storlek och hur ICA tycktes vara en integrerad del av själva ”folkhemmet”. – Något som ICA fortfarande är. Då Ni nu vet detta, förstår Ni nog att jag känner både ödmjukhet och stolthet, när jag står här som tillträdande styrelse ordförande för ICA Ahold efter den legendariske Roland Fahlin. Ja – Herrens vägar är i sanning outrannsakliga …

ICA-stämman, 2000 feb, Stockholm, Stein-Erik Hagen i talarstolen.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA, Centralt

Motiv-ID: DA1900-9270-ICA004161

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 2000-02-01

Tidpunkt år till: 2000-02-01

Gata: Södra Blasieholmskajen

Verksamhet: Grand Hotel, Vinterträdgården

Ort: Stockholm

Sökord: Händelser

Bildtext: ICA-stämman, 2000 feb, Stockholm, Stein-Erik Hagen i talarstolen.

Beskrivning: ICAs förbundsstämma. Extrastämma med anledning av holländska Royal Aholds köp av 51 % i ICA-Handlarnas AB. I talarstolen Stein-Erik Hagen från Norge, styrelseordförande i Canica A/S och representant för Hakongruppen.

FRÅN FEM BUTIKER TILL TUSEN

Stein Erik Hagens far startade sin första butik 1953 i Strømstad. De nästföljande åren etablerade han tre butiker i Oslo. År 1975 var han ägare till sammanlagt fem butiker. Två år senare övertog Stein Erik Hagen dessa butiker. Han var då endast 19 år gammal. Samtidigt etablerade han den första RIMI-butiken under namnet RIMI 500. Butikskonceptet var att tillförsäkra kunden bästa möjliga vara till bästa möjliga pris.

Åren som följde använde Hagen till att bygga upp sin norska verksamhet. År 1991 deltog han i ett möte för Coca Colas kundråd för Europa. Här träffade han Göran Nord, vd i ICA Partihandel. Hagen hade då under en längre tid varit på jakt efter en strategisk allians, som skulle kunna säkra ytterligare tillväxt för hans verksamhet Hagen Gruppen AS, som nu hade vuxit till en av Norges största butikskedjor.

ICA GÅR IN I HAGEN GRUPPEN

För att uppnå detta insåg Hagen att han behövde en stöttepelare som bland annat kunde tillföra mer kapital och kompetens. Den multinationella dagligvarukoncernen Royal Ahold med sitt huvudkontor i Nederländerna var också en aktuell samarbetspartner, men de ville köpa upp hela Hagen Gruppen, medan Hagen själv sökte efter en minoritetsdelägare. Då förhandlingarna med Royal Ahold strandade ringde han upp sin nye vän Göran Nord och inte långt därefter köpte ICA 30 % av Hagen Gruppen, som nu fick namnet Hakon Gruppen AS. Det väckte omedelbart uppmärksamhet att en privatkapitalist från Norge ingått samarbete med det ”kooperativa” ICA, men enligt Hagen själv har samarbetet utvecklats precis så som han hoppats.

INTUITIV ANALYSMETOD

Det industriella samarbetet med ICA gjorde det möjligt för Hagen att växa ytterligare i Norge samtidigt som den nordiska alliansen var säkrad. Strategen Hagen hade nu ett psykologiskt och marknadsmässigt övertag gentemot konkurrenterna i Norge. ICA hade sedan länge ett samarbete med Køff Gruppen AS, som var en av de stora norska konkurrenterna till Hakon.

Mot denna bakgrund förhandlade Göran Nord fram ett intentionsavtal som gick ut på att fusionera Hakon Gruppen med Køff Gruppen (den norska köpmannakooperationen).

Det hände då att Stein Erik Hagen brådstörtat vaknade en natt med ett pirr i magen. Han hade drömt om avtalet, och hans magkänsla sade honom att avtalet inte var bra. Utan att kontakta Göran Nord, som nu satt i styrelsen för Hakon Gruppen, utnyttjade han den rätt som han enligt avtalet hade, nämligen att kancellera hela avtalet. Omedelbart därefter gjorde de två vännerna upp mellan fyra ögon. Göran Nord hotade med att avgå ur styrelsen. Hagen förklarade sitt pirr i magen. ”Jag har alltid litat på magpirret, när jag har varit tveksam, även om alla dokument och analyser i världen skulle säga något annat.” Göran Nord studsade nog lite över Hagens analysmetoder men accepterade hans förklaring och det goda samarbetet fortsatte.

Senare visade det sig att Hagens beslut hade varit riktigt. Historien slutade med att Hakon istället köpte upp delar av Køff Gruppen.

FULLSTÄNDIG FUSION

Samarbetet mellan ICA AB och Hakon utvecklade sig enligt förväntningarna, nu med Roland Fahlin (vd och senare ordförande i ICA AB) som ordförande i Hakon Gruppens styrelse. En dag år 1998 kom Roland Fahlin till Hagen och föreslog en fullständig fusion mellan Hakon och ICA AB med påföljande börsnotering.

Jag var negativ, men efter att ha funderat ett ögonblick, meddelade jag att jag ställde mig positiv, detta inte minst på grund av de svenska ICA-köpmännen, som jag har så stor respekt för. Det kändes viktigt för mig att de som var grundstenarna i ICA AB skulle kunna realisera sina tillgångar genom att ha möjlighet att omsätta sina aktier i bolaget.

ÖNSKADE EUROPEISK ALLIANS

Genom fusionen blev Stein Erik Hagen storägare i ICA AB, med över 26 % av aktierna.

Men osäkerheten fortsatte att gnaga i Hagen. Han såg att integreringsprocessen i Europa fortsatte genom utvidgningen av EU- alliansen; Norge blev stående utanför.

Jag förstod att framtidens krav i kampen om kunderna gällde pris och förhandlingsstyrka gentemot industrin, liksom sunda och giftfria varor, mångfald och kvalitet. Detta krävde resurser och synergieffekter långt utöver vår nordiska allians. Med tanke på denna framtid var en börsnotering av ICA inte tillräckligt. Vi måste höja blicken och sluta allianser på europeisk och allra helst global nivå.

ICA AHOLD

Hagen övervägde om han skulle sälja ut sitt ägande i ICA eller arbeta på att söka finna en sådan strategisk allians. Under en konferens i Stockholm fick Hagen svar på sina tankar. Sedan Hagen och Fahlin hade diskuterat saken, blev det ett informellt samtal över ett glas med Royal Aholds koncernchef, Cees Van der Hoeven. Hans råd var klart: ”Skippa börsen och ingå partnerskap med Royal Ahold!” Något senare diskuterade de två vännerna Fahlin och Hagen saken. Diskussionen tog en sekund, de såg på varandra och sade samtidigt: ”Vi gör det!”

I maj 2000 blev så ICA Ahold AB verklighet. Företaget blev Nordens största och en del av världens tredje största dagligvaruföretag. Året efter äntrade Hagen talarstolen på ICAs förbundsstämma.