Omorganisationen
”ICA 90”

1989 togs besluten om att ägarmässigt slå samman de tre regionföretagen och det centrala bolaget ICA AB under ett nytt moderbolag, ICA Handlarnas AB.

Det gjorde vi genom att använda bolagen som de var, men specialisera deras funktioner i detaljhandelsutveckling, partihandel och övrigt. Detta var det andra stora steget i ICAs ägarutveckling. Kanske det mest revolutionerande dittills. Det innebar ju, att de ursprungliga bolagen i stort sett avskaffade sig själva.

Handlarna blev nu aktieägare direkt i det riksmässiga moderbolaget ICA Handlarnas AB. Beslut och genomförande gick fort. Från idén i december 1988 tog det sex månader till formella beslut och en helt ny ledningsorganisation. Det var t.o.m. snabbare än våra senaste bravader. Och organisationsförändringen var betydligt större. Hur kom det sig att alla visade sådan beslutsförmåga?

För det första var tiden mogen. De flesta kände nog innerst inne, att den gamla tiden, där det mesta bestämdes regionalt, var över. Det var också uppenbart att regionföretagen riskerade att bli oense om både butikslägen i gränslandet och om leverantörsavtal.

För det andra behövde vi ta helt nya steg i både butiksutveckling och i att utveckla distributionen. För att inte tala om helt nya IT-system. Det kunde vi göra bättre gemensamt än var och en för sig.

Och för det tredje behövde vi bli redo för ett utökat internationellt samarbete, vilket bara kunde ske med nationell samling – fast i sanningens namn var det väl inte många som tänkte i de banorna för mer än tio år sedan. Men det första steget i den strategin kom sedan redan 1992, när vi köpte in oss i Hagengruppen A/S.

LÄRDOMAR AV ICA 90

Lärdomen av besluten ICA 90 är också, att de gemensamma initiativen och besluten togs av ledning och förtroendevalda, medan både förankringen i sin helhet och förändringen av verksamheten fick ta lite tid. Konsten var att våga ta steget. Där hittar vi parallellen till de flesta av våra större beslut i modern tid.

ICA 90 framstår fortfarande som den mest avgörande förändringen i hela ICA-historien. Hade var och en insett alla konsekvenser, är det tveksamt om beslutet hade kommit till stånd. Men idag tror jag ingen önskar att vi hade behållit den gamla modellen. Om nu någon kommer ihåg den …