Nils-Erik
Wirsäll

Nils-Erik Wirsäll föddes 1916 i Dalarna med en far som var köpman. Efter civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm anställdes han i AB Hakon Swenson (Hakonbolaget) vid 21 års ålder.

Han arbetade bl.a. i Uppsala och som kamrer på Gävlekontoret. 1946 kom han till huvudkontoret i Västerås. Hans första uppdrag blev att bege sig på en längre studieresa till USA, som bl.a. resulterade i ”Hakonsgiven” – skriftliga order från handlarna i stället för genom resande säljare – och nya distributionsidéer. Återkommen till Västerås blev han chef för Hakonbolagets nygrundade organisationsavdelning.

Stämma, Hakonbolaget, Wirsäll talar, Karlstad, 1947.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Hakon AB

Motiv-ID: DA1900-8814-ICA002189

Fotograf: Klintedahl

Tidpunkt år från: 1947-05-27

Tidpunkt år till: 1947-05-27

Verksamhet: Tennishallen

Ort: Karlstad

Sökord: Händelser

Bildtext: Stämma, Hakonbolaget, Wirsäll talar, Karlstad, 1947.

Beskrivning: Hakonbolaget håller bolagsstämma i Karlstad. Nils-Erik Wirsäll talar.

ORGANISATIONSCHEF OCH LICENTIAT

Wirsäll fick omgående rollen som ett slags chefsideolog och expert på Hakonbolagets och ICAs framtidsfrågor. Det är ingen slump att det är han som skriver det sista och mest framåtblickande kapitlet i Samlande gärning, som utkom till Hakon Swensons 70-årsdag. Med tiden blev han även medlem av Hakonbolagets direktion.

Hans praktiska erfarenheter av distribution kom till användning i den licentiatavhandling i distributionsekonomi som han lade fram 1956. Det var under samma period som Hakonbolaget planerade och byggde sitt nya huvudkontor med distributionscentral i Västerås. Ett uppmärksammat projekt med mycket nytänkande och med Nils-Erik Wirsäll som drivande kraft.

I slutet av 60-talet publicerade Wirsäll boken Så handlar vi om 10 år. Det var resultatet av ett antal systematiska intervjuer med ledare och opinionsbildare, vars slutsatser sammanfattades på ett sätt som gjorde boken uppskattad och länge använd som referensmaterial.

CHEF FÖR ICA

Efter ett år som vice vd blev Wirsäll 1972 chef för ICA Förbundet och ICA AB, en befattning som han lämnade 1978 vid 62 års ålder. (I ICAstyrelsen kvarstod han i ytterligare 6 år).

Han hade fram till 1971 lett och sammanfattat en utredning om ICAs framtida organisation och finansiella konstruktion. Som ICA-chef ledde han bildandet av den s.k. ICA-koncernen. ICA Förbundet förvärvade alla aktier i ICA AB från de tre regionföretagen och ICA AB köpte därefter ungefär hälften av aktierna i Hakon, Eol och Essve. (Nordsvenska hade gått samman med Hakon 1965). Det skedde genom ett erbjudande till de ”passiva” aktieägarna i regionföretagen (d.v.s. icke-handlare) att byta sina regionföretagsaktier mot nya B-aktier i ICA AB – med begränsad rösträtt men god utdelning.

Ett av syftena med omorganisationen var att företagsgruppen alltid skulle ägas och styras av handlarna, som efter aktieförändringen blev dominerande ägare i regionföretagen, enskilt och genom ICA Förbundet/ICA AB.

Ledningsmodellen var tänkt så, att Wirsälls företrädare i ICA AB, Stig Svensson (även han tidigare från Hakonbolaget), skulle vara arbetande ordförande i ICA-styrelsen med Wirsäll som vd. Stig Svensson, som också hade ett stort förtroende i ICA-organisationen efter sin vd-tid, avled dock relativt snart efter det att organisationen trätt i kraft och därmed övergick man till att ha en handlare som styrelseordförande.

STARKT UTÅT

Wirsäll blev den förste ICA-chef som kunde uttala sig med kraft för hela företagsgruppen, vilket också märktes på tidningarnas ekonomisidor. Han hade mycket goda kontakter med såväl handlarna som övrigt näringsliv. Han var med sin akademiska läggning också väl skickad att föra företagsgruppens talan utåt i en tid som var mer storföretagsbetonad. Samtidigt åtnjöt han stor respekt inom samhällets olika organisationer.

DIPLOMATISK INÅT

Mot sin egen företagsgrupp fick han agera försiktigt. Att de regionala bolagen i praktiken var dotterbolag till nya ICA AB var inget som som de gamla rävarna i regionföretagens ledningar, Swenson, Öfverström och Elford kunde acceptera. ”Ordergivning var inte tänkbar. ”Övertygelse och djuplodande resonemang var enda vägen”, skrev han senare. Han hade också goda tillfällen att tillämpa detta, eftersom han satt med i de regionala styrelserna.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Efter sin pensionering utsågs Wirsäll att leda en statlig kommission för att förenkla byråkratin för företagare – redan då ett välkänt bekymmer och en av de mer omfattande åtgärderna för att komma till rätta med det.

Han knöts också till Handelshögskolan i Stockholm där han grundade Fonden för Handels- och Distributionsforskning (nuvarande Centrum för Konsumentmarknadsföring). 1984 utsåg de honom till hedersdoktor.

Vid sidan om sitt arbete för ICA har Wirsäll även varit ordförande i Ahlsell och Procordia samt vice ordförande i Skandia. Wirsäll har skrivit en rad böcker om ICA-rörelsen och om handel, varav den mest kända som handlar om ICA är Den omöjliga idén blev verklighet. Den publicerades 1988.

AKTIV IN I DET SISTA

Även långt efter sin pensionering var Wirsäll en mycket aktiv person: När han på äldre dagar fick en ny livskamrat, Britta, som gillade golf – något som han aldrig hade ägnat sig åt – så tog han helt sonika grönt kort till sin 90-årsdag!

Han deltog aktivt på ICAs stämmor, höll tal, kom med ständigt nya idéer och fortsatte vara såväl en vän som en viktig rådgivare till många i ICAs ledning. Till ICAs 90-årsjubileum 2007 skrev han ännu en bok Den omöjliga idén blir aldrig gammal – och vid stämmomiddagen samma år förlänades han patriotiska sällskapets guldmedalj ur kungens hand 2007.

Nils Erik Wirsäll dog den 3 januari 2008 91 år gammal.