Lars Elford
– vd SV/Essve

Lars Elford (född 1917) kom från Gotland och hade gått den långa vägen i företaget med anställning på 1930-talet hos grossisten Carl Degerman i Visby. I och med att dåvarande Speceristernas Varuinköp (SV) förvärvade detta bolag kom han in i ICA-rörelsen 1944.

Han avancerade så småningom till försäljningschef på Visbykontoret och kom till Norrköping för att bli disponent och platschef vid distributionscentralen år 1953. Det var den legendariske företrädaren Gunnar Stengård som lyckades övertala honom att uppge planerna på ett annat arbetserbjudande som han fått.

Snabb karriär

Stengård gillade uppenbarligen resultaten i Norrköping, eftersom han ett par år senare flyttade Elford till huvudkontoret i Stockholm. Där blev han affärschef och från 1961 titulerades Lars Elford andre vice vd.

År 1964 tillträdde han som vd i SV, sedermera ICA Essve, och denna befattning lämnade han först 1981 efter 17 år. Han blev en av ICA-rörelsens viktigaste och mest inflytelserika chefer.

ERÖVRADE INNERSTADEN

Det var under Lars Elfords tid som SV/ICA Essve bytte skepnad. Från att tidigare ha varit specialiserade på små butiker i utkanterna av städerna bröt Essve in i centrumlägena.

Gamla traditionsrika Norrmalms med 30 butiker blev ICA-handlare liksom 10 Kipplersbutiker. Detta förändrade i ett slag ICAs image i huvudstaden. För Essve betydde det nya krav, eftersom alla dessa stora butiker skulle värderas och överlåtas till de bäst lämpade innehavarna. Lars Elford, som själv gått den långa vägen, blev därför chefen som införde ökade krav på ekonomisk och administrativ utbildning för affärsinnehavarna.

FÖR ”HANDLARFRIHET”

Som gammal ICA-man värnade han handlarens frihet, vilket framkommer i en intervju:

Vi på regionföretag och DC skall inte i onödan lägga oss i butikernas skötsel utan istället understödja det individuella i medlemsbutikerna. Styrkan hos ICA är ju handlarna och deras möjligheter att själva forma butiken och ta ansvaret för den. Där skall vi inte tassa in i onödan.

Ett studiestipendium har inrättats i hans namn.