Harald Mörck
– Hakonbolaget

Harald Mörck (1887–1981) gjorde i ICA-rörelsen den sorts klassresa som blev karaktäristisk för många av dem som föddes under senare delen av 1800-talet.

Hans far var hovslagare i Kvistbro i Närke och efter att han gått ut folkskolan fick han arbete som springpojke vid Mullhyttemo lanthandel. Butiksarbetet gav mersmak och Harald Mörck satsade på en handelsutbildning i Karlskoga. Efter det reste han till Hamburg och arbetade på ett grossistföretag i staden under ett års tid.

KONFLIKT PÅ MANNE TÖSSBERGS

Väl hemma i Sverige igen anställdes han på grossistfirman Manne Tössbergs Eftr. i Västerås, där han snart blev säljare. En gång när han var ute på säljuppdrag fick han ett rekommenderat brev, där det meddelades att han måste ta ställning till en konflikt som skakade Manne Tössbergs.

Konflikten berodde på att Hakon Swenson, kontorschef och delägare i företaget, till skillnad från övriga ledningen, ville omdana firman genom att släppa in handlare som delägare. På det sättet skulle man kunna ”förena grossistens kunnande med detaljhandlarens köpkraft”, som Harald Mörck senare uttryckte det.

HAKONBOLAGETS TILLKOMST

Mörck som kände förtroende för Swenson ringde denne och frågade om han skulle svara på brevet. Nej, svarade Swenson, åk tillbaka till Västerås istället. Harald Mörck gjorde så liksom de tre övriga säljarna, varav en var Harald Mörcks bror Helge.

När de återvänt till Västerås samlade Hakon Swenson dem på middag och de beslöt alla att sluta på Manne Tössbergs och bilda ett nytt grossistföretag, som skulle ha handlarinflytande. Harald Mörck fick nu börja sälja aktier till handlarna istället för varor, och i slutet av 1917 kunde AB Hakon Swenson dra igång sin verksamhet.

MÖBLER AV SOCKERLÅDOR

Harald Mörck utsågs till kontorschef i det nya företaget. Inledningsvis fanns det dock knappt något kontor. Mitt i första världskrigets kristider fick Mörck möblera arbetsplatsen med sockerlådor som skrivbord.

Grossisterna försökte på olika sätt inskränka rörelsefriheten för den ovälkomna konkurrenten Hakonbolaget, som företaget till vardags kallades. Skråtänkandet var utbrett och att liera sig med handlarna uppfattades som ett svek.

GOD DIPLOMAT

Den inköpsansvarige Harald Mörck lyckades trots allt motstånd förhandla sig fram till allt bättre uppgörelser för sitt företag. Till det bidrog hans uthållighet och hans diplomatiska förmåga. Mörck lyssnade alltid på motpartens argument.

I linje med det stod han på god fot och samarbetade ibland med de båda KF-cheferna Albin Johansson och Hjalmar Degerstedt. Mörck såg inte alls kooperationen som en fiende. ”Man måste ta hänsyn till andras tänkande”, menade han och hänvisade till att de i Hakonbolaget engagerade handlarna var en heterogen skara åsiktsmässigt.

Harald Mörck åkte ofta utomlands och besökte bland annat mässor för att knyta kontakter och ha koll på åt vilket håll utvecklingen gick internationellt inom handeln.

VD-TJÄNSTER

Förutom inköpsfunktionen ansvarade Harald Mörck för marknadsföringen under sina första decennier i Hakonbolaget och var dessutom grundaren Hakon Swensons närmaste man. När denne slutade i företaget 1949 fick Mörck efterträda honom på vd-posten. Under fem år var han Hakonbolagets högste.

Efter ICAs bildande 1938–39, som han för övrigt var inblandad i, kom Harald Mörck att inneha höga befattningar och styrelseposter även i flera andra ICA-relaterade företag och organisationer. Hans arbetskapacitet var mycket stor även på äldre dar. Så sent som 1962, då han var 75 år, ryckte han in som vd för Köpmannatjänst efter det att dåvarande vd:n blivit sjuk. Han blev kvar i fyra år.

AKTIV IN I DET SISTA

Så sent som 1978, då Harald Mörck var 91 år, talade han på en bolagsstämma inför hundratals ICA-handlare och konstaterade med Winston Churchill att ”de främsta uppgifterna ligger fortfarande framför oss”.

Harald Mörck fick uppleva Hakonbolagets och ICAs utveckling i ytterligare några år. Han avled 1981 vid 94 års ålder.