Gunnar Stengård
– vd SV

Speceristernas Varuinköps fjärde verkställande direktör Gunnar Stengård var gotlänning. Det var också där han gjorde sin första gärning inom ICA. Köpmännen på Gotland hade länge uppmärksammat SV:s arbete och intresset var ömsesidigt. Som ett led i sin expansion övertog SV det gotländska grossistföretaget AB Carl Degerman och anlade en filial i Visby. Gunnar Stengård var strax över de 40 då han 1944 tackade ja till att bli platschef för kontoret.

Stengård tillhörde en gotländsk köpmannasläkt där både fadern och farfadern varit handlare. Och Stengård gick i sina förfäders spår. Efter läroverksåren i Visby studerade han vid Schartaus handelsinstitut i Stockholm och handhögskolan i Nürnberg. Åter i Sverige gick han 1924 in i familjeföretaget Stengårds Handels AB som han sedermera tog över. Rörelsen drev affärsverksamheter av vitt skilda slag, såväl inom detalj- som partihandeln. Gunnar Stengård var själv före andra världskrigets åtstramningar bland annat engagerad i bränsleimport till Gotland.

VD UNDER BESVÄRLIG TID

Stengård blev kvar på SV:s kontor i Visby till slutet av 1949. Hösten samma år hade företagets verkställande direktör J.R. Liwendahl avlidit. Då styrelsen stod i begrepp att utse en ny vd, föll valet på den tämligen oprövade disponent Stengård. Han flyttades till Stockholm och tillträdde posten vid årsskiftet 1950. Men Stengård hade en inte helt lätt uppgift framför sig.

Det var efterkrigstider med kostnadsstegring och inflation. I nacken flåsade konkurrenter som Tempo, Epa och Konsum. SV insåg snart att det inte gick att kompensera de ekonomiska förlusterna med ytterligare prishöjningar. Istället tvingades man sänka priserna samtidigt som man strävade efter köptrohet från medlemmarna. Så småningom nåddes också en stabilisering mellan medlemmar och inköpscentral.

Stämma, AB Speceristernas Varuinköp, Stockholm, 1956.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Essve AB

Motiv-ID: DA1900-8209-ICA001037

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1956-01-01

Tidpunkt år till: 1956-01-01

Ort: Stockholm

Sökord: Händelser

Bildtext: Stämma, AB Speceristernas Varuinköp, Stockholm, 1956.

Beskrivning: AB Speceristernas Varuinköp håller bolagsstämma och fest. Från vänster Carl-Axel Westberg vd för Eolbolaget, Gunnar Stengård vd för AB Speceristernas Varuinköp och Eskil Klingén vd för Nordsvenska Köpmanna AB.

SB OCH ICA-SAMARBETE

Under Stengårds tid genomgick inköpscentralen en omfattande utbyggnad. Stora resurser lades på SV-butikerna; flera affärer lades ned och andra byggdes upp eller moderniserades. Sommaren 1950 öppnade SV sin första självbetjäningsbutik, belägen i Stockholm, vilken följdes av flera butiker. Vidare utvecklades färskvarusidan starkt under Stengårds ledning. Som chef för SV var Stengård också inblandad i AB ICAs omorganisation under 1960-talets första hälft då samarbetet mellan de olika inköpscentralerna intensifierades och mynnade ut i en förstärkt gemensam ICA-organisation.

Engagerad i och väl förtrogen med detaljhandelns problem var Stengård under många år ordförande i Norra Gotlands köpmannaförening liksom styrelseledamot i Gotlands köpmannaförbund. Han fick också Sveriges köpmannaförbunds utmärkelsetecken i guld.

Vid SV:s bolagsstämma maj 1964 på hotell Gillet i Stockholm avgick Stengård från sin chefspost. Han kunde då se tillbaka på en framgångsrik period för sitt företag. Under hans ledarskap hade inköpscentralens omsättning mer än tredubblats.

Dessvärre fick inte Stengård njuta av sin pension någon längre tid. Vid hans avgång träffades en överenskommelse att han ytterligare ett par år skulle stå till bolagets förfogande för konsultativa uppdrag. Innan de förflutit avled Gunnar Stengård. Han gick bort i oktober 1968, drygt fyllda 67 år.