Gösta Ekholm
– vd

Under lång tid var ICA Förlagets verksamhet intimt förknippad med namnet Gösta Ekholm, som under tre decennier var företagets verkställande direktör.

DEKORATÖR

Gösta Ekholm var son till en handlare från västmanländska Västra Skedvi, där han föddes år 1909. Efter studentexamen arbetade Ekholm som kringresande dekoratör i flera olika företag. Under denna tid reste han landet runt och hjälpte handlare med skyltning och annonsering. År 1931 fick han anställning hos AB Marabou i Sundbyberg.

TILL HAKONBOLAGET

Sju år senare, 1938, fick Gösta Ekholm anställning hos Hakonbolaget i Västerås, där han arbetade som konsulent på reklamavdelningen som leddes av Sten Nyström. Där var han sysselsatt med bolagets reklamkampanjer och med arbetet med ICA-tidningen och ICA-kuriren.

Enligt en samtida notis i ICA-tidningen hade Ekholm under sin tid som dekoratör goda erfarenheter av praktiskt butiksarbete på olika håll i andet, vilket var till stor nytta när han författade rtiklar och kom med idéer till Icanderserien, som blev ett stående pedagogiskt inslag i ICA-tidningen vid denna tid.

I ICA FÖRLAGETS LEDNING

År 1945 grundades ICA Förlaget AB för att ansvara för den alltmer omfattande tidnings- och bokutgivningen. Vid det första styrelsesammanträdet i januari detta år valdes Hakonbolagets reklamchef Sten Nyström till verkställande direktör för företaget, men redan vid nästa möte beslutades att tjänsten som vd tillsvidare inte skulle tillsättas. Redan vid denna tid fanns Gösta Ekholm med i förlagsledningen och han blev från början tillförordnad förlagschef med särskilt ansvar för utgivningen av ICA-tidningen.

I oktober 1946 blev Ekholm utsedd till verkställande direktör. I styrelseprotokollet vid detta tillfälle kan man läsa att:

Direktör Ekholm tackade för det förtroende som kommit honom till del och framhöll att hans strävan städse skulle vara att handla med företagets bästa för ögonen, så att resultatet, såväl redaktionellt som ekonomiskt, blir så gott som möjligt.

TRETTIO ÅR OCH 700.000 I UPPLAGA

Så kom det också att bli och Gösta Ekholm blev förlaget trogen under trettio år ända fram till pensionen vid årsskiftet 1975/1976. Under denna tid kom ICA-kuriren att få en veckoupplaga på som mest över 700.000 exemplar.

Under Ekholms tid kom också bokutgivningen igång på allvar och den verkliga storsäljaren var förlagets klassiska receptbok Sju sorters kakor.

GLADLYNT KUNG GÖSTA

Kung Gösta, som han ofta kallades av kollegorna, var sportintresserad och curling tillhörde favoritgrenarna, ett intresse han delade med kollegan Carl-Hakon Swenson. När han gick i pension författade Eva Lundgren en krönika över hans liv kallad ”Sagan om kung Gösta” eller ”Gösta Ekholms saga”, där han beskrivs som en gladlynt och skojfrisk person, vars humör bara försämrades då han nervöst väntade på ICA-kurirens prenumerationssiffror varje år. Där talas det också om att Gösta Ekholm ledde ICA Förlagets lag till seger i en prestigefylld fotbollsmatch mot Hakonbolagets elva, men att han då blev så tilltufsad av en av motspelarna att han behövde bandageras.

Efter pensioneringen bodde Gösta Ekholm kvar i Västerås, där han avled i mars 1990.