Göran
Nord

Trots sitt efternamn fick Göran Nord ta emot kritik i Norrland på 1980-talet. Han var då vd för ICA Essve och ville att ICA skulle sälja ut sina industrier eftersom han menade att de på sikt var ett hot mot lönsamheten.

– Jag var på ett årsmöte i Norrland, där de sjöng nidvisor på middagen som var riktade till mig. De visste att jag drev de här frågorna.

Även om det inom rörelsen förekom ganska stora protester mot planerna valde ICA att successivt sälja ut sina industrier. Det banade vägen för att man 1989 kunde införa egna varumärken, något som kom att bli en mycket bra affär framöver.

Intresserad av affärer

Göran Nord är född 1945. Han började 1967 på Essve och fick då genomgå en trainee-utbildning. Utöver den fick han prova på lagerarbete, utkörning av varor, försäljning, inköp med fler ICA-relaterade sysselsättningar. Samtidigt läste han ekonomi på Linköpings universitet.

– Jag hade alltid varit intresserad av att göra affärer på olika sätt. Min farbror ägde en ICA-butik, där jag under skoltiden fick hjälpa till på somrarna. Det var kul.

Efter att ha arbetat åt Essve i Norrköping respektive Linköping kom han 1969 till Stockholm för att tjänstgöra som kassör på bolagets huvudkontor sedan en kassörska brutit lårbenshalsen. Den driftige Göran Nord blev kvar på ekonomiavdelningen fram till 1972 då han, fortfarande vid ekonomifunktionen, medverkade vid anläggandet av ny distributionscentral i Linköping. Tre år senare kallades han tillbaka till Stockholm för att bli it-chef för Essve, en tjänst som snart kom att kallas administrativ chef. Ytterligare tre år senare blev Göran Nord vice vd. Till vd för ICA Essve utsågs han 1981.

– Essve var det minsta av de tre regionbolagen och troget ICAs grundidé – ett genomlyst och öppet företag. Bonussystemen var väldigt handlarvänliga, berättar Göran Nord.

NÄRA KONTAKTER INOM FÖRETAGET

Under 1970- och 80-talen nådde ICA Essve stadigt bra resultat med starka balansräkningar. Företagsledningen hade nära och tät kontakt med handlarna.

– ICAs grundstyrka har alltid varit entreprenörerna på golvet som leder sin egen butik. Men samma entreprenörer kunde också vara motståndare till förändringar.

Inställningen till öppnandet av ICA Kvantum intill Ikea i Kungens kurva i början av 1980-talet var negativ. Varje ny butik naggade lite på deras egen omsättning, ansåg många av handlarna, och med tanke på storleken på den planerade ICA Kvantum-butiken hettade debatten till.

– Bristen på förståelse för behovet av nya butiksetableringar var den stora svagheten i Essves företagskultur, konstaterar Göran Nord.

ICA Essves handlare var däremot positiva till den stora omorganisation som påbörjades i slutet av 1980-talet. Samma sak gällde i högsta grad regionbolagets vd. Den målmedvetne och kunnige Nord var ständigt öppen för förändringar som han ansåg gynna ICA.

– Vi var tvungna att komma bort från systemet med parallella organisationer.

Och under ett möte med ICA-direktionen i London i december 1988 kom de tre regionbolagens chefer och ICA Förbundets vd gemensamt till samma slutsats: ICA måste förändras. Man arbetade snabbt. Vid årsskiftet 1989–90 var omorganisationen klar. Göran Nord blev chef för det nya bolaget ICA Partihandel.

– Det var ett tufft jobb. ICA behövde ju rationalisera så jag stängde elva distributionscentraler på ett och ett halvt år, berättar Göran Nord.

NEDLÄGGNINGAR VÄCKER KÄNSLOR

Åtgärderna var inte populära. Handlarna hade ofta känslomässiga bindningar till sin distributionscentral. Förutom att hämta sina varor där hade de årsmöten och distriktsmöten i utrymmena. Distributionscentralen var som en klubblokal.

Göran Nord åkte själv till den central som skulle läggas ned, ställde sig på några träpallar och berättade inför alla anställda vad som skulle ske.

– Självklart blev de väldigt besvikna. Vissa hade jobbat i 30–40 år och så står det plötsligt en kille där och talar om att det är slut om sex månader. Men vi hade ett bra, genomarbetat program för att ta hand om folk och slussa dem vidare i arbetslivet, förklarar Göran Nord.

– Även om det var jobbigt att stå där var det rätt metod. Jag fick aldrig några sura kommentarer efteråt. Om jag skickat dit andra hade de uppsagda tänkt: ”Nu sitter den där pajsaren i Stockholm, han vågar inte ens komma hit.”

Självklart blev de väldigt besvikna. Vissa hade jobbat i 30–40 år och så står det plötsligt en kille där och talar om att det är slut om sex månader.

Göran Nord om nedläggningarna av elva distributionscentraler

Men nedläggningarna slet på Göran Nord och efter fyra år hade han tröttnat och sade upp sig från ICA. Med hjälp av en finansiär köpte han Duka – säljare var för övrigt ICA – och drev bolaget framgångsrikt som arbetande styrelseordförande i fyra år. Sedan slutet av 1990-talet har han arbetat med olika investeringar samt varit styrelseproffs. Han har köpt en gård i Östergötland, där han ägnar sig åt favoritsysselsättningarna jakt och fiske. Under en tid var Göran Nord också ordförande i den allt mer framgångsrika fotbollsföreningen Brommapojkarna, ”en fantastiskt fin klubb”.

Göran Nord tror att ICA står fortsatt starkt i framtiden. Han framhåller vikten av att kunna erbjuda olika butikskoncept: ICA Nära och ICA Supermarket bygger på den traditionella ICA-idén med en handlare som äger sin butik. ICA Kvantum och ICA Maxi-butikerna kan av kostnadsskäl inte ägas av bara en handlare utan måste drivas av en organisation med ekonomiska muskler, som det moderna ICA med Ahold som delägare.