Eric Flodström minns
H. Swenson

ICA Hakons mångårige medarbetare Eric Flodström är född 1916. Han är en av de få som fortfarande har personliga minnen av Hakon Swenson i sin yrkesroll som ICAs och Hakonbolagets grundare och chef.

– Jag anställdes 1942 i Hakonbolaget som det hette då, av Hakon Swenson själv. Det kändes stort att få träffa honom. Han hade en enorm pondus, säger Eric Flodström.

Eric Flodström började som telefonförsäljare i Borlänge och kom successivt att arbeta sig upp inom ICA-rörelsen. Han skulle komma att träffa Hakon Swenson fler gånger.

LOCKROP FRÅN KONKURRENT

I samband med att han 1946 flyttade till Västerås och tog en tjänst som säljledare för säljavdelningen vid Hakonbolagets Västeråskontor blev Eric Flodström erbjuden jobb från en konkurrent, Köhlers. Det gällde en tjänst som försäljnings- och kontorschef i Norrköping. Företagets ägare och styrelseordförande Josef Köhler var angelägen om att värva Flodström, och såg till att träffa denne en söndag i Norrköping, där han erbjöd den 30-årige säljledaren jobb direkt med förhållandevis hög lön.

Eric Flodström blev intresserad, men det som nog avgjorde att han bestämde sig för att ta jobbet var att han blev hemskjutsad – de ganska många milen – till Västerås i en Chevrolet – Köhlers hade agenturen för Chevrolet i Mellansverige och det var något som upplevdes som djupt imponerande i ett land där den privata biltrafiken knappt kommit igång efter andra världskriget. Saken blev inte sämre av att fri bil – en Chevrolet – ingick i erbjudandet till Flodström.

Det kändes stort att få träffa honom. Han hade en enorm pondus.

Eric Flodström om när han anställdes av Hakon Swenson

Redan på måndagsförmiddagen veckan därpå förklarade Eric Flodström att han tänkte säga upp sig från Hakonbolaget. Han lämnade beskedet till sin närmaste chef.

– Han frågade om jag hade något emot att han talade med Hakon om saken, berättar Eric Flodström.

Det hade självklart inte Eric Flodström, och på eftermiddagen samma dag blev han hämtad av Hakon Swensons sekreterare för ett samtal med högste chefen. Och direktör Swenson var inte glad. Han skulle förlora en medarbetare han såg som en framtidsman och dessutom var Josef Köhler för tillfället den konkurrent han tyckte sämst om. Enligt vad sonen Carl-Hakon Swenson senare berättade så mådde hans far ”inte bra om han inte hade ett rejält gräl med någon konkurrent inom industrin eller grosshandeln”.

DISPYT MED KÖHLER

För tillfället hade alltså Hakon Swenson en dispyt med Josef Köhler. Den sköttes genom brev skrivna med grönt bläck – färgen använde Hakon Swenson alltid i sin korrespondens.

Hakon Swenson frågade under mötet Eric Flodström retoriskt om denne verkligen hade tillräckliga kunskaper om Köhlers och förklarade sedan att Flodström skulle komma att avancera inom Hakonbolaget framöver.

Då undrade Flodström om Hakon Swenson verkligen kunde vara säker på den saken – Hakonbolagets grundare hade nämligen aviserat att han skulle sluta som vd inom några år.

Tror du att jag byggt upp detta företag på så lösan sand att inte mina efterkommande skulle följa mina intentioner?!

Hakon Swenson om Eric Flodströms möjligheter att avancera efter Hakon Swensons avgång

Svaret kommer Eric Flodström ordagrant ihåg snart 65 år senare:
”Tror du att jag byggt upp detta företag på så lösan sand att inte mina efterkommande skulle följa mina intentioner?!”

Hakon Swenson betonade varje stavelse, och efter den kommentaren var diskussionen avslutad.

– Sedan ritade han upp vilka möjligheter jag hade på Hakonbolaget. Först skulle jag få ansvaret för ett mindre kontor för att sedan få ett mer övergripande ansvar som kontorschef. Och det märkliga är att precis så blev det, förklarar Eric Flodström.

KVAR I HAKONBOLAGET

Efter det här samtalet med Hakon Swenson blev alltså Flodström kvar i företaget. Han fick en liten löneförhöjning men det var inte den som fick honom att ändra sig när det gällde uppsägningen utan Hakon Swensons övertygande sätt. Eric Flodström gick i pension 1982, de sista tolv åren var han chef för etableringssektionen.

Eric Flodström berättar att det var viktigt med ordning och reda för Hakon Swenson:

– Ibland kom han för att inspektera distributionscentralerna. Han gick alltid först till lagret och var stenhård på att det skulle vara millimeterordning där. Efter ett besök på centralen i Örebro – som i regel hade mönstergill ordning men just då fått in ett parti varor som inte kommit på plats – sade han till dess chef: ”Jaha du, om någon vill göra studiebesök på lagret får du säga nej.”

Hakon Swenson hade humor men hans framtoning var allvarlig, enligt Eric Flodström. Han var oftast svartklädd – det var seriositeten och utstrålningen som gjorde intryck på omgivningen.

– Han och hans hustru Maja var högkyrkliga och skänkte ofta pengar till domkyrkan i Västerås. Dessutom startade de en stiftelse i mitten av 1950-talet för behövande familjer i Västerås – de satsade några hundratusen kronor som grundplåt. I dag är kapitalet cirka 18 miljoner och julen 2009 kunde diakonerna dela ut 800 000 kronor.

– Hakons far var kyrkoherde och han hade ärvt faderns stora talang för att hålla tal. Mycket genom talen skapade han en fantastisk känsla av samhörighet inom företaget, minns Eric Flodström.