Emil Clemedtson
– Eol

Efter det att Emil Clemedtson (1888–1952) tagit studenten blev han 1908 underlöjtnant vid Karlskrona grenadjärer. Då anade han inte att han 30 år senare skulle komma att vara en av grundarna för två pionjärföretag som knöt samman detaljhandeln med partihandeln: Eol och ICA.

Lämnade militären

År 1918 tog den då 30-årige Clemedtson farväl till det militära livet för att tillträda tjänsten som socialdirektör på Jonsereds fabrik AB i Göteborg. Han var långt ifrån ensam att gå från det militära livet till det civila – den militära banan gav inte lika bra utkomst som förr.

Stor retoriker

Tio officersår hade dock satt sina spår. Förutom att han allmänt titulerades kapten Clemedtson hade han tillägnat sig chefsegenskaper och var dessutom mycket välformulerad både i tal och skrift – förkärleken för retorik inom det militära hade utvecklat hans språkliga begåvning. Han använde sig såväl av ironi som latinska visdomsord i sina ofta halsbrytande formuleringar.

EKSTRÖM & LEFFLERS

Efter ytterligare tio år, 1928, tog Emil Clemedtson över vd-posten på det anrika göteborgska grossistföretaget Ekström & Lefflers AB. Arbetet fick han via kontakter. Han var gift med företagsägaren Edward Lefflers dotter Lisa.

Emil Clemedtsons uppgift blev att sköta de övergripande organisatoriska och strategiska frågorna. Mer detaljerade kunskaper om varuinköp och ekonomi stod hans underlydande för. Clemedtsons nya tjänst passade honom som hand i handske. Han blev snart styrelsemedlem i flera viktiga branschorganisationer.

HAKON STÖTER PÅ

Året efter tillträdet som vd bjöds han till Västerås, där Hakon Swenson ville samtala med honom. Swenson var grundare av den framgångsrika mellansvenska grossistfirman – eller inköpscentralen som han kallade den – Hakonbolaget, där handlare var delägare. De handlare som anslöt sig till inköpscentralen fick en ekonomiskt solid organisation i ryggen och kunde samtidigt rationalisera sina inköp.

Hakon Swenson ville nu övertyga Emil Clemedtson om att man även i Göteborg borde starta en likadan inköpscentral, allra helst genom en ombildning av den ledande firman i trakten, Ekström & Lefflers.

Efter besöket i Västerås skrev Clemedtson i ett brev till Swenson att han höll med om ”att en motvikt till KF snarast måste bildas”. Men liksom många andra göteborgare inom branschen menade han att samarbetet mellan detaljist och grossist måste vara frivilligt.

EOL BILDAS

Under senare delen av 1930-talet svängde dock opinionen, och hos Ekström & Lefflers gjorde man sig nu beredd att ta steget och ombilda företaget, vilket skedde 1938. Handlarna blev delägare och Emil Clemedtson fortsatte som vd i företaget som döptes om till Eol.

Clemedtson var vid den här tiden också ordförande i Sveriges Grossistförbund och fick som sådan frän kritik för att han ”sålde ut” sin rörelse till kunderna/handlarna. Han sjukskrevs i perioder i samband med bildandet, något som i hög grad berodde på den press han var utsatt för.

Emil Clemedtson, vd Eolbolaget

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Eol AB

Motiv-ID: DA1900-7333-ICA000201

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1940-01-01

Tidpunkt år till: 1951-12-31

Sökord: Organisation

Bildtext: Emil Clemedtson, vd Eolbolaget

Beskrivning: Porträtt av Emil Clemedtson, kapten och direktör. Verkställande direktör i Ekström & Lefflers AB 1928-1938 och vd i AB Eol 1938-1951.

GRUNDANDET AV ICA

Under 1938–39 var Emil Clemedtson, tillsammans med bland andra Hakon Swenson, också med och grundade ICA, som skulle samordna de fyra svenska inköpscentralernas verksamhet.

SPIRITUELL OCH FRAMGÅNGSRIK

När Eols verksamhet väl var igång insåg Clemedtson på allvar det positiva med inköpscentralens organisation. Genom sin formuleringsförmåga firade han stora triumfer, när det gällde att engagera handlarna i företaget. Men han var inte bara spirituell i de strikt professionella sammanhangen – tvärtom. Apropå en artikel om etikettsregler konstaterar han 1949 i ett brev, att den typen av artiklar ”är välsignelsebringande för vården av svenska folkets nerver” men att han är tveksam till rådet att ”vid flyttande till en ny stad ränna omkring med visitkort”.

HJÄRTPROBLEM

Emil Clemedtsons spiritualitet dolde för det mesta det faktum att han fick allt större problem med sitt hjärta. År 1952 orkade hans kropp inte längre och han avled vid 64 års ålder.