Carl-Hakon Swenson
– vd

Fadern hette Carl Hakon Swenson. Sonen döptes till Carl-Hakon Swenson. Ett bindestreck och 30 år skilde dem åt. Men de hade hängivenheten gemensamt. Hängivenheten till handeln och Hakonbolaget.

Carl-Hakon Swenson, disponent Nordsvenska, vid sitt skrivbord, 1940.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Hakon AB

Motiv-ID: DA1900-8858-ICA002248

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1940-01-01

Tidpunkt år till: 1940-01-01

Gata: Prästgatan

Gata nr: 64

Verksamhet: Nordsvenska Köpmanna AB:s huvudkontor och lager

Ort: Östersund

Sökord: Organisation

Bildtext: Carl-Hakon Swenson, disponent Nordsvenska, vid sitt skrivbord, 1940.

Beskrivning: Disponent Carl-Hakon Swenson vid sitt skrivbord på Nordsvenska Köpmanna AB:s huvudkontor.

VÄXTE UPP MED BOLAGET

Carl-Hakon Swenson (1913–1995) växte upp med Hakonbolaget. Pappa Hakon startade det 1917, då han var fyra år. Sedan Carl-Hakon börjat i skolan brukade han gå och hälsa på sin far på jobbet. Tursamt nog råkade det ofta finnas varuprover av godis på kontoret när han kom dit …

Under skolåren gjorde Carl-Hakon småärenden åt företaget. Och efter att ha studerat vid Schartaus handelsgymnasium anställdes han vid 20 års ålder på Hakonbolaget. Pappas pojke? Ja otvivelaktigt, men yrket måste läras från grunden. Därför hade han under studietiden sommarjobbat hos detaljhandlare, och därför arbetade han efter examen på flera av företagets olika filialer. Kontorist i Västerås och Bollnäs, lagerexpedit och säljare i Lidköping. Ingen gräddfil här inte.

I NORR OCH SÖDER

Efter att ICA grundats blev han 1940 inköpschef och disponent på Nordsvenska Köpmanna AB, det nordligaste av de ICA-anknutna bolagen. Två år senare anställdes han istället vid det sydligaste bolaget, Eol.

HAKONSGIVEN

Hem till Västerås kallades Carl-Hakon Swenson 1944 för att bli försäljningschef på Hakonbolagets huvudkontor, och han involverades några år senare i diskussionen om den så kallade Hakonsgiven. Genom den skulle för första gången i Sverige handlarna kunna få initiativet över inköpen genom att beställa varor istället för att ta emot säljare.

Många inom Hakonbolaget fnös åt de här planerna, men Carl-Hakon trodde på idén. Så han fick i uppgift att tillsammans med Nils-Erik Wirsäll, senare vd för ICA AB, åka runt och introducera given på Hakonbolagets olika kontor i Mellansverige. Det var inget lätt uppdrag – många av de kontorsansvariga var oroliga eftersom säljarna skulle dras in.

Men Hakonsgiven blev en succé och snart steg Carl-Hakon Swenson in i företagets finrum. Han utsågs 1950 till vice vd i Hakonbolaget under faderns mångårige medarbetare Harald Mörck.

INTRESSERAD AV MARKNADSFÖRING

Hakonbolaget hade sedan 1930-talet varit en föregångare inom marknadsföring. Bland annat var man tidigt ute med att lansera egna kokböcker och väggalmanackor. Och marknadsföring var något den innovative Carl-Hakon gärna ägnade tid åt. Han spelade till exempel en framträdande roll, som ordförande, i den kommitté som under 1960-talets tidigare år arbetade fram ICA-märket.

INTOG VD-STOLEN

År 1963 tog Carl-Hakon Swenson över vdposten i Hakonbolaget. Han kände ingen särskild press på sig när han axlade sin fars mantel utan upplevde det som stimulerande att på bästa sätt försöka föra fadersarvet vidare.

På många sätt liknade de varandra. Det stora engagemanget är nämnt. Vidare var Carl-Hakon liksom pappan en skicklig talare och de hade båda lätt att ta folk, på samma gång som de kunde vara mycket bestämda gentemot sin omgivning. Var något beslutat skulle det genomföras! Carl-Hakon vinnlade sig samtidigt om att delegera. ”Har jag placerat någon på en post så måste jag ju i logikens namn också utgå från att denne kan sköta sin uppgift”, konstaterade han.

GOLF OCH CURLING

Det fanns skillnader också. Carl-Hakon hade inte samma intresse för ekonomi som sin far. Och Hakon Swenson spelade knappast golf, vilket däremot hans son gjorde. När sommaren sedan var över bytte sonen gräs och golfbollar mot is och curlingstenar.

EN EXPANSIV TID

Carl-Hakons vd-tid sammanföll med den mest expansiva perioden någonsin för Hakonbolaget och ICA-rörelsen. Han fick ägna mer tid åt förhandlingar än någon av hans företrädare. Förhandlingarna rörde ofta nya butiksetableringar eller övertagande av andra företag.

Carl-Hakon Swenson var vd fram till 1976, då han åtog sig uppdraget som styrelseordförande. År 1982 pensionerade han sig också från det, men ända fram till sin död 1995 forskade han hängivet i Hakonbolagets historia.