Birger Jarl Persson
– vd

Då ICA Hakons vd Birger Jarl Persson 1986 gick i pension fick han en avtackning värdig en man som tillbringat närmare 50 år i rörelsen. Född 1923 i Skåne började han redan som femtonåring som springpojke vid AB Hakon Swensons lagercentral i Nora där han hade en morbror som var chef. Birger Jarl drömde om en karriär som lanthandlare.

Någon handlare blev Birger Jarl emellertid aldrig. Efter fem år i Nora fick han istället jobb som försäljare vid frukt- och gröntavdelningen i Örebro. Kärleken till ”frukt och grönt” kom sedan alltid att finnas kvar. Kanske var det bonden i honom som kände fascination inför denna levande varugrupp; släkten hade nämligen en lång bondetradition som Birger Jarl nu bröt.

Från lagret till vd-rummet

Så småningom avancerade Birger Jarl till lagerförman i Örebro för att 1947 återvända till Nora som lagerchef. En kort period tjänstgjorde han som lagerchef även i Södertälje innan han 1955 flyttade till Västerås där han kom att stanna resten av sitt liv. 1957 blev han distributionschef och 1958 kom han till Hakonbolagets organisationsavdelning, först som assistent till Nils-Erik Wirsell för att under 1960-talet kvalificera sig som disponent och sedan som direktör. 1972 blev han administrativ chef och vice vd för att 1976 ta det slutliga steget och ersätta Carl-Hakon Swenson när denne avgick som vd.

Birger Jarl Persson, vd ICA Hakon, i lagerhall, 1976-80 ca.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Hakon AB

Motiv-ID: DA1900-8892-ICA002282

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1976-01-01

Tidpunkt år till: 1980-01-01

Verksamhet: ICA Hakons distributionscentral

Sökord: Organisation

Bildtext: Birger Jarl Persson, vd ICA Hakon, i lagerhall, 1976-80 ca.

Beskrivning: ICA Hakons vd Birger Jarl Persson i lagerhall.

Att ha en sådan varierande bakgrund när man tillträder posten som vd kan ha sina risker; Birger Jarl var själv medveten om att han kunde upplevas som en odräglig allvetare. Samtidigt var hans paroll att inte stanna längre än fem år på en tjänst, annars rostade man lätt i ett fack, som han själv uttryckte det. Den långa promenaden mot toppen hade heller inte varit friktionsfri. Birger Jarl fick träna tålamod, takt och envishet i samröret med en ganska diger uppsättning ”nackstyva karlar” inom rörelsen.

FRÅN MILJONER TILL MILJARDER

Birger Jarl fick under sitt halvsekellånga liv inom rörelsen följa hur ICA växte, från de första regionala sammanslutningarna till en rikstäckande organisation. Han kunde på nära håll följa hur Hakons hela distributionsnät byggdes upp och var med tiden själv delaktig i flera effektiviseringsprocesser. ICA Hakons utveckling under Birger Jarls tid var också fantastisk; 1938 var årsomsättningen 46 miljoner kronor för att till 1986 ha ökat till 11 miljarder kronor. Birger Jarl kunde alltså glädja sig åt att han – innan sin avgång – uppnådde de ”binära talen”, en målsättning han själv satt.

Birger Jarl var en man med glimten i ögat och en humoristisk distans till livet. Han var uppskattad för sin goda samarbetsförmåga, sina talanger som förhandlare och diskussionspartner. Ett bevis för detta fick han hösten 1986 då han tilldelades Sveriges köpmannaförbunds (idag Svensk Handel) Thunholmsplakett, överlämnad av dess ordförande Erik V Ramberg, som särskilt berömde Birger Jarl för hans lyhördhet för detaljhandelns problem.

Birger Jarl Persson, vd ICA Hakon 1976-1986, målning.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA, Centralt

Motiv-ID: DA1900-9460-ICA004417

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 2002-01-01

Tidpunkt år till: 2002-01-01

Sökord: Organisation

Bildtext: Birger Jarl Persson, vd ICA Hakon 1976-1986, målning.

Beskrivning: Birger Jarl Persson, verkställande direktör ICA Hakon 1976-1986. Fotografi av porträttmålning i ICA Hakons arkiv.

AKTIV ÄVEN EFTER PENSIONEN

Att Birger Jarl avgick som vd för ICA Hakon innebar ingalunda att han helt retirerade från den offentliga scenen. De följande åren var han upptagen av uppdrag inom ICAs dotterbolag, Handelsbankens centralstyrelse, Svenska arbetsgivareföreningen, länsstyrelsen, kommunfullmäktige bland många andra sammanhang. Åren hos ICA var emellertid höjdpunkten i hans yrkesverksamma liv, och under sina sista år var det med stolthet han såg tillbaka på ett fantastiskt halvsekel i rörelsens och Hakonbolagets tjänst. Birger Jarl Persson avled 1997.