Bengt Lundegard
– Eol

En viktig person i ombildandet av Ekström & Lefflers AB till AB Eol var bolagets vice vd Bengt Lundegard. Han har dock blivit mest känd för sin tid som vd för den konkurrerande kolonialgrossistorganisationen ASK (föregångare till Dagab).

Specialist på kolonialvaruimport

Lundegard, som föddes i den lilla småländska idyllen Målilla 1890, skötte Ekström & Lefflers affärsverksamhet och fungerade, enligt flera källor, i praktiken som dess chef, eftersom vd:n Emil Clemedtson var ”mera intresserad av politik och sammanträden än affärer”. Sedan Lundegard kommit till Ekström & Lefflers 1913 hade han blivit specialist på import av kolonialvaror, vilka utgjorde en mycket stor andel av företagets försäljning.

Mot 1930-talets mitt när Ekström & Lefflers omsättning uppgår till 5 miljoner, började emellertid Lundegard inse att det inte längre gick att driva grosshandel på traditionellt vis. I slutet av 1935 tillsätts den s.k. ”Xkommittén”, en arbetsgrupp av detaljister som tillsammans med ledningen i Ekström & Lefflers, skulle fundera på hur en nödvändig förnyelse skulle se ut. Lundegard förespråkade en ombildning enligt Hakonbolagets modell, något som 3 år senare också blev verklighet.

Ombildandet av Ekström & Lefflers

Arbetet med ombildandet av Ekström & Lefflers bedrev Lundegard tillsammans med Emil Clemedtson, som visserligen in i det längsta förespråkade en annan modell, men vid tiden för ombildandet insjuknade Clemedtson och skickades till kurort i Tyskland för att vila upp sig. Bengt Lundegard blev den som fick leda det mycket krävande arbetet med att starta upp AB Eol och avveckla Ekström & Lefflers och alla inblandade var ense om att detta skett på ett strålande sätt.

Bengt Lundegard, M F Johansson, Lundegards sommarstuga, 1937

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Eol AB

Motiv-ID: DA1900-8094-ICA000367

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1937-06-16

Tidpunkt år till: 1937-06-16

Sökord: Organisation

Bildtext: Bengt Lundegard, M F Johansson, Lundegards sommarstuga, 1937

Beskrivning: Bilden identifierades tillsammans med andra liknande bilder av Bertil Sjöblom 1975.

VD PÅ ASK

När Clemedtson i mitten av september 1939 återkom till Sverige manövrerade han emellertid bort Lundegard från ledningsgruppen. Varför så skedde är inte helt klarlagt. En förklaring har dock lämnats av Bertil Sjöblom, mångårig disponent på Eol och medarbetare till Lundegard. Han menar att Clemedtson under Ekström & Lefflerstiden fick ”finna sig i stor anpassning till Lundegard”. När Eol bildats kom istället ansvaret för försäljningen att överföras till avdelningskontoren, varför Lundegards inflytande minskade.

Lundegard hade emellertid inte några svårigheter att skaffa sig ny anställning. Ett erbjudande från Sockerbolaget tackade han dock nej till och det blev istället det relativt nystartade (10 december 1937) Aktiebolaget Svenska Kolonialgrossister (ASK) som anställde Lundegard till sin nya vd. Om Lundegards talanger därmed aldrig kom Eol och ICA till del blev han desto mer framträdande inom ASK, där hans insatser mellan 1940 och 1951 framhålls som en viktig orsak till ASK:s framgångar, bl.a lyckades han samla halva Sveriges livsmedelsimport i ASK:s regi.

HÅRT ARBETANDE OCH SPARSAM

Lundegard var känd som en oerhört hårt arbetande och sparsam person. Det sägs att han vid ett tillfälle körandes bil (han körde alltid själv) tillsammans med en av sina sekreterare, Wilhelm Alling, dikterade ett brev eller pm. Alling stenograferade för fullt när Lundegard plötsligt bromsade in. Han hade fått syn på hästspillning på vägen. Alling kommenderas ut och fick med medhavd spade och hink samla upp hästspillningen som Lundegard behövde till rosenlanden vid sin sommarstuga ”Bråtemad” i Svartedalen. Han lär också ha haft en säng stående på sitt kontor i Stockholm för att slippa betala hotellrum och gillat att arbeta på söndagarna, eftersom det inte fanns några telefoner eller besökare som kunde störa honom den dagen.