Avskedsdikt till
Nils-Erik Wirsäll

Den 1/9 1946 lämnade Nils-Erik Wirsäll sin kamrerstjänst vid Hakonbolagets Gävlekontor för att i stället tillträda en kamrerstjänst vid själva huvudkontoret i Västerås. (Han var då fyllda 30 och hade redan arbetat inom Hakonbolaget i nio år.)

Ett av hans första uppdrag, i den nya tjänsten, var att genomföra en studieresa till USA. Därefter kom han att leda organisationsavdelningen och blev i den befattningen en ledande idéspruta och ideolog som starkt påverkade Hakonbolagets och hela ICA-rörelsens utveckling.

Kvar i Gävle blev dock de saknande arbetskamraterna och signaturen ”Helene” som skrev följande avskedsvers, som publicerades i Hakoniten nr 5 år 1946.

Tack Wirsäll!

I uppbrottets timma det fallit mig in
att skalda en visa för Dig,
om det blir litet knalt med versernas rim
ja – tiden är knapp ock för mig.

Ifrån staden vid Fyris Du kom hit ned
till oss uti denna stad.
I arbetets stigande takt var Du med
och jämt var Du glittrande glad.

Och Du surrade kring som ett sökande bi,
som från blomma till blomma far.
I tid och otid du ständigt låg i,
som det anstår en rivande karl.

Vi ha beundrat Din strålande vitalitet,
som alltid tillfinnandes är,
och den fond av djärvhet och frimodighet,
som säkert mot framgången bär,

och nu står Du redo att kasta loss
från oss här på Gävles kontor,
och vi, som har trott , att Du trivdes hos oss,
ja – de flesta väl ännu det tror.

Men att mötas och skiljas är livets lag
även här uppå handelns fält,
och därför vi önska dig framgång i dag
på Din resa, som Du har beställt.

Och till sist ett hjärtligt tack för de år
tillsammans i Hakons regi.
Vi hoppas att framgång bland yankees Du får
och att hälsa och kraft står Dig bi.

Inflyttning i nya Hakonshus, stolar bärs upp, Gävle, 1962.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Hakon AB

Motiv-ID: DA1900-9036-ICA002426

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1962-08-01

Tidpunkt år till: 1962-08-01

Verksamhet: Hakonbolagets distributionscentral

Ort: Gävle

Sökord: Händelser

Bildtext: Inflyttning i nya Hakonshus, stolar bärs upp, Gävle, 1962.

Beskrivning: Inflyttning i den nybyggda DC-anläggningen, ett av de första enplanslagren inom Hakonbolaget. Kontorsdelen har dock ännu kvar trappor.