Alvar Kempel
– ICA

Alvar Kempel var en föregångsman inom ICA-rörelsen, inte minst för hans verksamhet inom frukt- och grönt. Insatsen bestod bland annat av att utveckla verksamheten mot en mer effektiv och kvalitetsmedveten handel.

Porträtt, Alvar Kempel

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Eol AB

Motiv-ID: DA1900-10458-ICA006666

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1935-01-01

Tidpunkt år till: 1945-12-31

Sökord: Övriga personer

Bildtext: Porträtt, Alvar Kempel

Namnet Kempel hade han tagit sig i samband med att han flyttade ned till Hälsingborg och påbörjade sin sejour inom frukt och grönt. Födelsenamnet var dock Karlsson och han föddes den 24/4 1909 i Ljuder, Kronobergs län, några mil utanför Växjö. Hans far Axel var handelsman och hans mor lystrade som ogift till namnet Jenny Lind. Efter läroverks- och handelsstudier påbörjade han sin yrkesmässiga verksamhet som representant för grosshandelsföretaget Ekström & Lefflers AB i Göteborg 1935. Dess historia gick tillbaka till slutet av 1800-talet.

År 1938 ombildades firman till en inköpscentral enligt Hakonbolagets och SV:s mönster och man blev en del av det som senare kom att kallas ICA-rörelsen. Namnet ändrades till EOL AB – en hopdragning av Ekström & Lefflers. Samma år blev Alvar Kempel verksam för EOL:s räkning i Växjö. Efter att ha gjort en kort mellanlandning på EOL AB i Jönköping, började han sin karriär på ICA frukt och grönsaker 1945. Han skulle där komma att utföra ett betydelsefullt arbete under de kommande tio åren.

Ett område Kempel intresserade sig för var inte minst varuhanteringen inom frukt och grönt. Syftet var förstås att skapa en effektiv och – med tidens språkbruk – rationell hantering och distribution. En övergång från torghandel – som varit det vanliga för färskvaror – till att säljas hos den lokala handlaren innebar en utmaning för branschen. Framförallt två områden ägnade han mycket tid åt: att skapa en rationell hantering av produkterna, samt att främja en god kvalité. I det sistnämnda arbetade han inte minst för att förmå de inhemska fruktodlarna till försäljning av en hög och jämn varukvalité.

På flera områden kan man också säga att han var långt före sin tid. Bland annat försökte han med paketering av tomater i plastförpackning i konsumentledet. Själv såg han det som en nödvändighet för att kunna saluföra dem i de nya självplocksbutikerna. Problemet med att uppnå rätt kvalitetskrav och behovet av att kunna välja varumängd, var kanske det som gjorde att projektet ändå fick avbrytas nästintill omgående. Inom fruktodlingen kom Kempel också att komma i kontakt med kronprinsen, sedermera Gustav VI Adolf, som behövde avsättning för sina äppelodlingar på Sofiero. ICA kan därmed skryta med den något exklusiva rollen som kunglig hovdistributör!

Stämma, ICA:s Frukt & Grönsaker AB, Helsingborg, 1945-55 ca.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Frukt och Grönsaker AB

Motiv-ID: DA1900-9491-ICA005002

Fotograf: Iwallius-Bild

Tidpunkt år från: 1945-01-01

Tidpunkt år till: 1955-01-01

Ort: Helsingborg

Sökord: Händelser

Bildtext: Stämma, ICA:s Frukt & Grönsaker AB, Helsingborg, 1945-55 ca.

Beskrivning: Stämmoförhandlingar, ICA:s Frukt & Grönsaker AB. Vid bordet från vänster: Fru Brita Månsson, Arne Lundgren, Alvar Kempel, Sigge Karlsson.

I tio år kom Kempel att arbeta för frukt och grönt och propagera för dess nyttighet, innan han 1955 kom att ändra inriktning inom koncernen. Han hamnade då närmast i ett motsatt produktsortiment, såsom vd för Svea choklad och konfektyr AB. Fabriken låg i Norrköping, vilket därför också blev hans nya bostadsort under sin återstående yrkesverksamma tid. Även denna verksamhet hade en lång historia tillbaka i tiden och hade köpts upp av ICA 1950.

Steget till choklad var kanske ändå inte så förvånande som det kan tyckas. Redan under sin tid på frukt och grönt hade han varit över i Holland och – förutom att där studera frukthanteringen på distributionssidan– även intresserat sig för chokladtillverkningen. Han kom därmed att upparbeta kontakter med en del tillverkare och distributörer.

På det privata planet hade Kempel gift sig redan 1938 med Elsa Svensson och de fick tre barn. Han var medlem i sällskapen Par Bricole och Rotary och som fritidsintressen angav han själv ” historia och friluftsliv”. Kempel avled den 19 december 1998, efter ett långt liv under vilket han större delen verkade inom ICA-koncernen.